Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHPMENU :
Styczeń
Ferie zimowe
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Wakacje 2013
(Lipiec-Sierpień)
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
 

 

dodano: 11 Luty. 2013Rafał S. (admin.)
 

Styczeń 2013

         Informacja o pracy szczepu za miesiąc styczeń 2013 .

         W pierwszych dniach stycznia odbyły się przygotowania patroli i harcerzy z IDENTYFIKATORAMI na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zastępca komendanta hm Barbara Ptak odpowiedzialna była za prawidłowe przygotowanie i przeszkolenie patroli, umundurowanie harcerzy, łączność z Gimnazjum Nr 1, oraz sztabem w Szkole Podstawowej Nr 6, odbiorem puszek i plakatów, rozliczeniem w banku i informacją w sztabie. Zadanie swe wykonała na medal. Komendant szczepu i Rodzice zapewnili prowiant, transport żywienia oraz opiekę nad harcerzami w czasie kwestowania. 
       Artykuły spożywcze przekazali: Piekarnictwo Krzysztofa Fiszera z Bożkowa, PPHU LACTIS i mała gastronomia byłej instruktorki szczepu Małgorzaty Nowak z Kłodzka, rodzice harcerzy jak: Katarzyna i Rafał Micielscy, Joanna i Przemysław Rogalscy, Julia i Zdzisław Nowaccy, Anna Arska, Emilia Marcinowska, Andrzej Nowak i Waldemar Ptak. Rodzice przygotowali wspaniałą grochówkę, tosty, ciasto, herbatkę, chleb ze smalcem własnej roboty, itp.
       Patrole zebrały razem kwotę 4 238,06 zł. Plus walutę obcą (więcej w Tygodniku Euroregio-Glacensis w artykule pt. „Zawiszaków nie mogło zabraknąć”). Harcerze kwestując zaliczali zadania na sprawności „Liczykrupy i Czerwonego serduszka”. 
       Na zbiórkach dalej wszyscy wykonywali zadania na sprawności: „Zdobnika, Dekoratora, Młodego technika, Grajka, Dobosza, Śpiewaka, Kuchcika, Kucharza, Saneczkarza i Narciarza”. Odbywały się próby zespołów na których opracowywano utwory muzyczne. Przyznano sprawność „Pływaka,” dh Tomaszowi Finokietowi, „Czerwonego serduszka” dh i dh Kowel Michałowi, Mierzejewskiej Karolinie, Marcinowskiej Alicji, Ptak Paulinie, Rogalskiej Ewie, Kantorskiej Natalii, Mączyńskiemu Grzegorzowi, Czemarmazowiczowi Łukaszowi, Jędrzejczakowi Bartoszowi, Stecowi Michałowi, Szczotce Agnieszce, Micielskiej Weronice. „Opiekuna Betlejemskiego Światła Pokoju” – Ewie Rogalskiej, Jessice Lipińskiej, Alicji Marcinowskiej, Karolinie Mierzejewskiej, Patrykowi Staniów.
       Udzielono druhnom i druhom wyróżnienia za: systematyczne opłacanie składek harcerskich, uczęszczanie na zbiórki drużyn, szczepu i zastępów (zwłaszcza muzycznych), oraz włączenia się harcerzy szczepu do programu artystycznego w czasie Tygodnia Kultury Młodzieżowej w Liceum Ogólnokształcącym im B. Chrobrego w Kłodzku. Odbywały się zajęcia praktyczne i teoretyczne z technik harcerskich takich jak: pionierka, terenoznawstwo, samarytanka. (w harcówce i terenie). Prowadzone były gry i zabawy w czasie  zbiórek.
       Do szczepu przyjęto na okres próbny 4 kandydatów na harcerza. Na Radzie Szczepu ustalono dyżury komendantów w czasie ferii zimowych (codziennie od godz. 10,3o do 15,3o) w zależności od frekwencji harcerzy. Ukończono zdobywanie sprawności zimowych z lat ubiegłych.
       Przeprowadzono 9 zbiórek zastępów, 4 zbiórki drużyn i szczepu oraz 1 akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

      ALBUM
MIESIĄC STYCZEŃ 2013
 

powrut      home
 


dodano: 22 Luty. 2013Rafał S. (admin.) 

 

FERIE ZIMOWE 2013
 

        Na ostatniej zbiórce szczepu przygotowano harcówkę do zajęć  w czasie ferii zimowych. Zbiórki odbywały się codziennie w godzinach  od 11,00 do 15,00 . W poniedziałek ozdoby choinkowe, choinki i oświetlenie wynieśliśmy na zaplecze harcówki zabezpieczając je folią. Ustawiono jednocześnie stoły do zajęć technicznych, na których w czasie ferii ćwiczono segregację narzędzi, spakowanie i przymocowanie menażki trokami do plecaka, posługiwanie się prostymi narzędziami, itp. Podjęto decyzję, że w pierwszej kolejności dokończymy zdobywanie sprawności z lat ubiegłych, a pozostałe po ich zaliczeniu. Były to sprawności: Musztra, Młody technik, Kuchcik, Kucharz, Saneczkarz, Łyżwiarz, Narciarz zjazdowy, Zdobnik, Dekorator, Grajek, Śpiewak, itp. Zadecydowano, że zdobywane sprawności realizować będziemy praktycznie, a zadania z technik harcerskich takich jak: PIONIERKA, MUSZTRA, TERENOZNAWSTWO, KULINARKA, REGULAMINY, GRY I ZABAWY ORAZ HISTORIA SZCZEPU I ZHP, w następnej kolejności. Ponadto zastępy muzyczne opracowywały utwory pod nadzorem Komendanta oraz wolontariusza z Turcji Huseyina Alkana. Dyżury w kuchni pełnili codziennie inni harcerze, którzy przygotowywali dwa posiłki w ciągu dnia, realizując jednocześnie zadania na sprawności. Ferie zakończono gra terenową pt. „TROPEM SZARIKA” (z serialu  Czterech pancernych i pies, nakręconym na Twierdzy Kłodzkiej). W czasie ferii dh ochotniczka Ewa Rogalska z wyróżnieniem ukończyła kurs zastępowych w Hufcu Ziemi Wałbrzyskiej. Do najaktywniejszych druhen i druhów na zbiórkach  w czasie ferii należeli: Angelika Micielska, Karina Walczak, Jessika Lipińska, Wiktoria Zięba, Tomasz Finokiet, Bartosz Jędrzejczak, Michał Gątarek, Agnieszka Szczotka i Eryk Woźniak. Sporadycznie w zajęciach udział brali Paulina i Wiktor Ptak, Alicja Marcinowska, Agnieszka Gruszka, Michał Sutowski i Bartosz Pacan.
        Komenda Szczepu dziękuje bardzo sponsorom Małgorzacie i Andrzejowi Nowakom, Julii i Zdzisławowi Nowackim, Joannie i Przemysławowi Rogalskim dzięki którym mogliśmy codziennie jeść ciepłe posiłki. Nad całością czuwali i opiekowali się harcerzami  Komendanci Szczepu.ALBUM
FERIE ZIMOWE 2013

powrut home
  

 dodano: 4 Marzec 2013Rafał S. (admin.)

 

LUTY 2013

 

          Informacja o pracy szczepu za miesiąc luty 2013

          Ferie zimowe przedstawiono w oddzielnej informacji na stronie szczepu. Materiały na temat Dnia Myśli Braterskiej oraz Patrona Harcerzy Polskich ks. phm. Wincentego Trelikowskiego, które przygotowano w czasie ferii wykorzystano 22 lutego  podczas  uroczystego kominka. Przekazano harcerzom z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzenia od Naczelniczki i Przewodniczącego ZHP, władz chorągwianych i hufca.
          Na spotkaniu z Władzami KCKSiR ustalono dwa tematy koncertów, których szczep po raz 50 jest współorganizatorem w czasie 52 lat Dni Kłodzka pt. „Dzieci-Dzieciom”. Pierwszy – „To były piękne dni” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, drugi „ Gala 50” dla mieszkańców Kłodzka.
          Na zbiórkach dalej realizowano zadania na sprawności artystyczne jak: Wodzirej, Recytator, Śpiewak, Tancerz, przygotowując jednocześnie program na kominek z okazji Dnia Kobiet. Prowadzono też zajęcia z musztry, regulaminu mundurowego, terenoznawstwa, utrwalano piosenki, pląsy, przeprowadzano gry i zabawy.
          Na Radzie zaliczono zadania i ćwiczenia uczestnikom zbiórek z technik  harcerskich, które zrealizowano w czasie ferii zimowych. Przyznano sprawności: KUCHCIKA - Jessice Lipińskiej, Karinie Walczak, Tomaszowi Finokietowi, Bartoszowi Jędrzejczakowi, NARCIARZA – Tomaszowi Finokietowi i Michałowi Gątarkowi, SOBIERADKA – 17 harcerkom i harcerzom. (wykaz w rozkazie), GRAJKA – Agnieszce Szczotce, Erykowi Woźniakowi, Bartoszowi Jędrzejczakowi, WERBLISTY – Agnieszce Szczotce, PRZYJACIELA KSIĄŻKI – Ewie Rogalskiej, MUZYKA – członkom zastępu muzycznego „ZawiszakI”(wykaz w rozkazie), BASISTY – Mikołajczakowi Jakubowi. Otwarto próbę na harcerkę jednej osobie i przyznano stopień jednej osobie. Przeprowadzono 2 zbiórki drużyn i szczepu, 3 Rady szczepu, 1 uroczysty kominek.

 

 

ALBUM
MIESIĄC LUTY 2013

powrut home
 


dodano: 3 Kwiecień 2013Rafał S. (admin.)

 

MARZEC 2013
 

           Informacja o pracy szczepu za miesiąc marzec  2013

         W początkach marca na zbiórce szczepu ustalono scenariusz kominka z okazji Dnia Kobiet. W dniu Święta uroczystość prowadzili wodzireje Angelika Micielska i Tomasz Finokiet. W części artystycznej wystąpili: recytatorzy – Jessika Lipińska, Paulina Ptak, Maja Mądro, Karina Walczak, Patryk Staniów, Tomasz Finokiet, Michał Gątarek, wokaliści - Monika Wojtal, Wiktoria Bańka, Bartosz Jędrzejczak, instrumentaliści – Ewa Rogalska – gitara, Agnieszka Szczotka – perkusja, Bartosz Jędrzejczak – gitara basowa, Komendant szczepu – organy, akordeon. Wszyscy obecni harcerze brali udział w pląsach. W tym dniu swą obecnością zaszczycili nas Panie i Panowie z Zarządu Sekcji Harcerskiej oraz mamy i babcie harcerzy. Zaproszonych gości poczęstowaliśmy wypiekami oraz kawą i herbatą, którą przygotowali i podali dh i dh Karina Walczak, Alicja Marcinowska, Patryk Staniów, Bartosz Jędrzejczak, Michał Kowel. Obecne na uroczystości Kobiety otrzymały słodkie upominki, a druhna Wiktoria Bańka złożyła w imieniu swojego Taty życzenia dla wszystkich Pań - Druhen i na ręce Komendantki wręczyła kwiaty.
        Na zbiórkach drużyn realizowaliśmy wymagania sprawności „Kłodzko moje miasto” , zadania z poszczególnych technik harcerskich oraz przygotowania harcerek do przyrzeczenia. 
         W drugiej połowie marca odbyły się spotkania z Władzami Miasta i Dyrekcją  KCKSiR  na których ustalono, że 50-te koncerty z cyklu „Dzieci Dzieciom” w czasie 52 DNI KŁODZKA odbędą się 16 maja. Szczep jest współorganizatorem tych koncertów od 1962 roku.
         W czasie Dni Otwartych w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 Komendanci pełnili dyżur w harcówce, prezentując osiągnięcia i pracę szczepu, a harcerze nasi zaprezentowali swoje zdolności muzyczne w auli szkoły. W dniu powitania wiosny również uczestniczyliśmy w części artystycznej szkoły reprezentując swoje klasy w konkursie. Byli to Bartosz Jędrzejczak – śpiew, Agnieszka Szczotka – perkusja, Ewa Rogalska – gitara, Eryk Woźniak – wokal, gitara, Jessika Lipińska – skrzypce.(MZS) Fotografowała na wszystkich uroczystościach i zajęciach harcerskich hm Barbara Ptak. 
         Na Radzie Szczepu zaliczono na sprawność RECYTATORA”  udział w konkursie szkolnym i powiatowym dh Monice Wojtal, a na HISTORYKA” – udział w Ogólnopolskim Konkursie OLIMPUS (11 miejsce w Polsce) i w Zlocie ARSENAŁ w Warszawie dh Ewie Rogalskiej.
        Wykonane na zbiórce pisanki wielkanocne zaliczono na sprawność ZDOBNIKA” dh i dh Jessice Lipińskiej, Monice Wojtal, Weronice Micielskiej, Karolinie Mierzejewskiej, Maji Mądro, Ewie Rogalskiej, Tomaszowi Finokietowi. Konkurs na najlepszą „pisankę” wygrały: Karolina Mierzejewska, Weronika Micielska, Maja Mądro. Udział w imprezach szczepu i szkolnych zaliczono na zdobywane sprawności artystyczne. Na podstawie dokumentów Państwowych przyznano sprawności: JUNGI ŻEGLARZA” dh Michałowi Gątarkowi, a sprawność PŁYWAKA” dh Bartoszowi Jędrzejczakowi. Rada Szczepu przyjęła również propozycję współorganizatora Obozu Wypoczynkowo - Turystycznego w Pogorzelicy organizowanego przez Sekcję Harcerską w lipcu br w dwóch wersjach. I. Obóz własny II. U przyjaciół. 
        W marcu przeprowadzono 4 zbiórki szczepu i 4 drużyn. Dwie Rady Szczepu i jedno spotkanie Komendy z Zarządem Sekcji Harcerskiej. Jeden raz uczestniczyliśmy w zbiórce drużynowych w Komendzie Hufca.
        Rozwiązano drużynę zuchową „Białych Wilków” z powodu wyjazdu druhny drużynowej. 
        Z przyczyn oszczędnościowych w czasie ferii wiosennych harcówka była nieczynna
.

 

 

 

 

 

 ALBUM
MIESIĄC MARZEC 2013
powrut home 

dodano: 3 Maj 2013Rafał S. (admin.)

Kwiecień 2013
Informacja o pracy szczepu za miesiąc kwiecień 2013


             W miesiącu  kwietniu wszystkie  zajęcia indywidualne i w drużynach prowadzone były  pod kątem organizacji obozu wypoczynkowo-turystycznego , koncertu z cyklu „Dzieci-Dzieciom”,  i uroczystości 3 Majowych, ponieważ jesteśmy współorganizatorami tych imprez. 
             Ze względu na bezpieczeństwo w czasie wykonywania różnych prac związanych z przygotowaniem obozu, przeprowadziliśmy zajęcia z  „ udzielania pierwszej pomocy”.  Jednocześnie realizowaliśmy wymagania na sprawności „Higienisty, Młodego technika, Sobieradka, Igiełki”. Zajęcia prowadzili zastępowi i przyboczni dh i dh : tropicielka Ewa Rogalska, ochotnik Bartosz Jędrzejczak, Tomasz Finokiet, ćwik Patryk Staniów, komendanci. W związku z uroczystościami 3- Maja  na zbiórkach ćwiczyliśmy musztrę. ( Szyk defiladowy, zachowanie  pocztu  sztandarowego, składanie kwiatów itp). 
            Zaliczyliśmy  udział harcerzy w konkursach recytatorskich szkolnych, powiatowych na zdobywane sprawności „ Recytator, Wodzirej”, a solistkom i zespołom „ Zawiszak I i II” na sprawności „Dobosza, Grajka, Perkusisty, Gitarzysty, Basisty, oraz Śpiewaka, Pieśniarza”. Drużyny przygotowały program artystyczny na kominek z okazji  3 Maja , przyboczni ustalili   (w nagrodę) skład pocztu sztandarowego, delegację z kwiatami oraz harcerza służbowego prowadzącego  szczep na capstrzyku.  Po zaliczeniu wymagań programowych i regulaminowego umundurowania, Rada Szczepu dopuściła do złożenia przyrzeczenia dwie  harcerki. 
           Komenda Szczepu i Sekcja Harcerska opracowała plakaty i informatory tegorocznej Akcji Obozowej w Pogorzelicy oraz rozpropagowała je w mediach. 
          Organizatorzy tegorocznych  koncertów  „Dzieci – Dzieciom” pod  tytułem  „TO BYŁY PIĘKNE DNI” oraz „GALA 50” (w tym nasz szczep) ustalili program, udział zespołów, listę zaproszonych gości, rozmieszczenie szkół na widowni, wykaz osób i zespołów, którym zostaną wręczone dyplomy, puchary, statuetki,(są to zespoły, uczestnicy i organizatorzy 50-lat koncertów „Dzieci-Dzieciom”). Komendant ( jako współautor), przedstawił w Kurierze Kłodzkim genezę powstania i trudności organizacyjne  w czasie Dni Kłodzka oraz udziału w nich Zawiszaków i Władz Kłodzka.  
            Druhna tropicielka Ewa Rogalska przeprowadziła zbiórkę drużyny na temat  „Gdy zakochasz się w szarej lilijce” ( symbolika – przypomnienie), a ćwik Patryk Staniów  „Jak sobie pościelisz” ( pionierka) przygotowanie, rozłożenie, posłanie i złożenie kanadyjek.    Wytypowano, przygotowano  i zgłoszono do konkursu na piosenkę Patriotyczo-Harcerską organizowanego przez Klub Garnizonowy 22 KBPG w Kłodzku - 4 uczestników,  oraz 3 do udziału w koncertach  „Dzieci- Dzieciom”  i 7 harcerzy ds. organizacyjno-gospodarczych pod opieką z-cy hm Barbary Ptak.       
           Przeprowadzono :                                                                                                                   
4 zbiórki zastępów ( dodatkowo), 4 zbiórki drużyn, 3 zbiórki szczepu, 4 Rady szczepu (bieżące sprawy), 3 spotkania kadry obozowej. 
           Rozwiązano rozkazem Komendy Hufca Nr 3/13 drużynę zuchową „Białe Wilki”.

 

 

ALBUM
MIESIĄC KWIECIEŃ 2013

powrut home 

dodano: 30 Sierpień 2013Rafał S. (admin.)
 

Maj  2013
Informacja o pracy drużyn i szczepu w  miesiącu maju 2013 rok

        Pod koniec  kwietnia  zmieniliśmy wystrój harcówki i gazetkę ścienną na bardziej uroczyste. Utrwalamy program na Dzień Konstytucji: ćwiczymy musztrę, szyk pocztu  i drużyny sztandarowej, delegacji z kwiatami, wyprowadzenie i wprowadzenie sztandaru.Sprawdzamy obrzęd przyrzeczenia harcerskiego. Druhny przygotowały zastawę stołową dla harcerzy i rodziców, druhowie ustawili  sprzęt muzyczny i nagłośnienie.
          W dniu 1 maja oglądamy  manifestacje w Polsce oraz imprezy w Kłodzku z okazji  Święta Pracy. Drugiego maja - Święto Flagi wywieszamy je w oknach harcówki, a druhowie mieli  za zadanie wywiesić flagę w domowym  oknie. (kto miał taką możliwość)
     W dniu Święta Konstytucji delegacja szczepu uczestniczyła w capstrzyku miejsko-powiatowym  pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Po uroczystości  druhny  Monika Wojtal i Karina Walczak w asyście wartowników zaprzyjaźnionego  22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej i mieszkańców Kłodzka, zdały przyrzeczenie harcerskie. Uroczystość zakończono koncertem i biesiadą w harcówce, tradycyjnie przygotowaną przez harcerki zdające przyrzeczenie  i  druhnę Weronikę  Micielską, która  w tym dniu obchodziła swoje urodziny.  
       Ósmego  maja delegacja szczepu wraz werblistami i harcerzami  z wiązanką kwiatów  uczestniczyła w capstrzyku z okazji 68 rocznicy zakończenia  II Wojny Światowej pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Na werblach grali:  Agnieszka Szczotka, Jessika Lipińska, Komendant. Kwiaty składali: Ewa Rogalska, Wiktoria Bańka, Jędrzejczak Bartosz. Zdjęcia robiła druhna hm Barbara Ptak.
         W dniu 9 maja soliści i z
espół Zawiszak II uczestniczyli w Przeglądzie Piosenki Patriotyczno-Harcerskiej w klubie garnizonowym 22 KBPG zajmując:

        * I miejsce  druhna Monika  Wojtal za piosenkę  „ Kapturek” ,

        * II miejsce druhna Wiktoria  Bańka  za piosenkę   „Wiatr wiosenny gitarzysta”,

        * II miejsce - równorzędne  Karolina  Mierzejewska  za piosenkę „I znów zakwitły  jabłonie”,

        * III miejsce  druh Bartosz Jędrzejczak  za piosenkę  „Kredą na płocie”.

Dyplom uczestnictwa otrzymał zespół akompaniujący Zawiszak II  w składzie: Ewa Rogalska – gitara rytmiczna, Bartosz Jędrzejczak – gitara basowa, Agnieszka Szczotka – perkusja, Komendant – organy. Opiekę nad uczestnikami sprawowała  hm Barbara Ptak. 

        W związku z organizacją koncertów w ramach 52. Dni Kłodzka wydrukowane zaproszenia przez druhnę zastępcę komendanta rozwieziono do Urzędu Miasta, powiatu, posłów, prezesów, dyrektorów szkół i zakładów  pracy, sponsorów oraz gości na Jubileuszowy 50. Koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom pt. „To były piękne dni” i „Gala50” - których szczep był współorganizatorem.  

         W dniu  16 maja  w w/w koncercie uczestniczyły  recytatorki  naszego szczepu druhny Monika Wojtal, Weronika Micielska, Maja Mądro,  oraz soliści Monika Wojtal, Bartosz Jędrzejczak  z towarzyszeniem  zespołu  Zawiszak II  w składzie : gitara rytmiczna – Rogalska Ewa, gitara basowa – Bartosz Jędrzejczak, perkusja – Jessika Lipińska, fortepian – komendant szczepu. Grupa organizacyjno-techniczo-gospodarcza –  w tym dniu obsługiwała  widownię, scenę, przygotowała  dla 180 artystów poczęstunek oraz przyjęcie dla instruktorów i dorosłych muzyków na spotkanie z Władzami Miasta  i dyrekcją KCKSiR.  Byli to  druhny  i druhowie:  Karina Walczak, Natalia Kantorska, Paulina Ptak, Alicja Marcinowska, Aleksandra Potyra, Tomasz Finokiet. Nad całością czuwała hm Barbara Ptak. Wśród zaproszonych gości na koncercie powitano przedstawicielkę komendy hufca  druhnę księgową  Annę Zawadzką.
        Komenda, harcerze szczepu, rodzice SH  brali udział w tegorocznej  imprezie  „Noc Muzeów 2013”  w Kłodzku.
       W maju  dalej harcerze i rodzice Sekcji Harcerskiej reklamują organizowany  obóz  wypoczynkowy  w Pogorzelicy. Na spotkaniu  Komendy Szczepu z Zarządem  Sekcji Harcerskiej  ustalono, że 2 wychowawczynie odpowiedzialne  będą  z  ramienia Sekcji Harcerskiej za grupę, program i bezpieczeństwo  w czasie podróży i na obozie. Obóz ma być w Pogorzelicy i trwać  21 dni.
       Komenda szczepu przygotowała z funkcyjnymi bieg harcerski połączony z  biwakiem pod namiotami, w czasie Dnia Dziecka. Kapryśna pogoda zmusiła jednak organizatorów do rezygnacji z tego terminu i przeniesienie go  na inny. Na zbiórkach dalej  realizowano   zadania na zdobywane sprawności i stopnie, które postanowiono dokończyć na biwaku szczepu.

       Komenda Szczepu  zleciła naprawę  sprzętu  elektronicznego  i muzycznego  dla zespołów, który jest niezbędny do zdobywania  sprawności artystycznych.

     Zaliczono udział w konkursie  piosenki Patriotyczno- Harcerskiej i Koncercie „Dzieci- Dzieciom” na sprawności: „Śpiewaka, Recytatora, Grajka, Gitarzysty, Perkusisty, Dobosza” dh i dh biorącym udział w  w/w imprezach. Przygotowano zespół Zawiszak I do Konkursu zespołów ROCKOWYCH w miesiącu czerwcu.
       W maju przeprowadzono 3  uroczyste zbiórki szczepu, 2 drużyn i 2 próby programu na koncerty z  cyklu „Dzieci-Dzieciom”, 5 krótkich Rad Szczepu – realizacja programu, 2 wspólne posiedzenia Komendy Szczepu  z  Zarządem  Sekcji Harcerskiej w sprawie: pomocy  rodziców  w przygotowaniu przyrzeczenia harcerskiego, konkursu piosenki patriotyczno-harcerskiej, koncertu „Dzieci- Dzieciom”, biwaku szczepu, oraz organizacji obozu wypoczynkowego.
        Ustalono datę zakończenia zbiórek drużyn i szczepu na dzień  21 czerwca br.

 

 

 

ALBUM
MIESIĄC MAJ 2013

 

 

 


 
dodano: 12 Maj 2013Rafał S. (admin.)

"IV Kłodzki Konkurs Piosenki Patriotyczno-Harcerskiej"  Klub 22 kbpg   9 maja 2013 r.

powrut      home 

dodano: 13 Wrzesień . 2013Rafał S. (admin.) 

 


ALBUM
MIESIĄC CZERWIEC 2013

powrut      home 

dodano: 20 Wrzesień . 2013Rafał S. (admin.) 

 

 

ALBUM
WAKACJE 2013

powrut      home 

dodano: 6 Październik 2013Rafał S. (admin.)

 

ALBUM
WRZESIEŃ 2013

  KLIKNIJ NA ZAPROSZENIE ABY POWIĘKSZYĆ

powrut      home 

dodano: 3 Listopad 2013Rafał S. (admin.)


 

 

ALBUM
PAŹDZIERNIK 2013

powrut      home 

dodano: 9 Grudzień 2013Rafał S. (admin.)

 

ALBUM
LISTOPAD 2013


 


 

25 LISTOPAD. Urodziny dh Komendanta

powrut      home
 


 

dodano: 6 Styczeń 2014Rafał S. (admin.)

 

ALBUM
GRUDZIEŃ 2013

powrut      home
 


 


© www.zawiszacy.beep.de / 1.März.2009Rafał S. (admin.)