Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHP

 

MENU:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Wakacje  Lipiec - Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

 


Dodano: 11 Luty .2011Rafał S. (admin.)   

 

Ale 22 DH stchórzyła.


 Ćwiczenia słuchowo -ruchowe


O mundurze bez munduru

 

Styczeń 2011 
 
           Po raz 19-sty szczep, rodzice i sympatycy Zawiszaków uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Razem zebraliśmy 5.479,79 złotych plus waluty obce. Wręczyliśmy na zbiórce szczepu nagrody i pamiątki wszystkim osobom uczestniczącym w WOŚP. Całością kierowali komendanci szczepu Barbara i Marian Ptak. (Patrz informacja WOŚP- strona główna HOMR ). Przygotowano przybocznych do prowadzenia zbiórek oraz udziału  w kursie drużynowych. Ustalono zajęcia w czasie ferii dla harcerzy, kurs zastępowych, wyjścia i wyjazdy na łyżwy i narty, jednodniowe wycieczki oraz próby zespołu Zawiszak. Wykonano kolejne zadania na zdobywane sprawności, dokonano na Radzie Szczepu oceny z realizacji wymagań stopni, przygotowano do przyrzeczenia grupę harcerek. Przydzielono zadania harcerzom na bal karnawałowy w szczepie. Przyboczni przeprowadzili zbiórki  z technik harcerskich, ( musztry, pionierki, terenoznawstwa, samarytanki, piosenek, pląsów, gier i zabaw). Sprawdzili systematyczność opłacanych składek w drużynach oraz umundurowanie poszczególnych harcerzy. Nawiązali kontakt z funkcyjnymi innych drużyn harcerskich.
Na Radzie Szczepu zapoznano funkcyjnych  ze zmianami przekazania 1 % dla Organizacji Pozarządowych (PIT).
Odbyły się 4 zbiórki zuchowe i harcerskie, 3 szczepu, 3 Rady Szczepu. Harcerze muzycy  i komenda uczestniczyli z orkiestrą „ODEON LO-98 ” B. Chrobrego w XV Dniach Kultury. Odbyły się 2  zebrania Sekcji Harcerskiej na których podjęto decyzjęo organizowaniu obozu letniego w lipcu br nad polskim morzem.
         
    Jak amalować igloo                                                                                                 Zuchy też się bawią
                     .
     Nagrodzeni za WOŚP
    

     Nr 1 woła 5
    

     Zgadnijcie która zebrała najwięcej.
    

 

  powrut     home


 

Dodano: 3 Marzec .2011Rafał S. (admin.)        
 


Odważne Walentynki


Ozdoby zdjęte.


Przyboczni też się bawią.


Początki gitarowe.


Nr 5 woła nr 14


Na pewno zaliczymy ćwiczenie.


 

Luty 2011
            Ustalono na Radzie Szczepu, ze zbiórki w czasie ferii odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki dla zuchów i harcerzy. Na Balu Karnawałowym zaliczano kolejne zadania na zdobywane sprawności „ Tancerza, Zdobnika, Kelnera, Wodzireja, Modnisi, Organizatora zabaw, Grajka, Śpiewaka, Kuchcika”. Zmieniono wystrój harcówki. Dalej przygotowywano solistki i zespół Zawiszak do konkursu piosenki „Patriotycznej, Wojskowej i Harcerskiej. Delegacja Szczepu uczestniczyła w  Wystawie 100-lecia ZHP w Kudowie Zdroju. Uczczono Dzień Myśli Braterskiej kominkiem. Udzielono pochwały harcerzom płacącym systematycznie składki oraz uczestniczącym w zbiórkach harcerskich.
Za frekwencję pochwałę otrzymali: Palej Małgorzata, Mierzejewska Karolina, Majowicz Klaudia, Ptak Paulina, Micielska Angelika, Gniazdowska Zuzanna, Rogalska Ewa, Różak Paulina, Kantorska Natalia, Parol Klaudia, Michalak Julia, Misiewicz Nikol, Bubak Jonasz, Koladyński Jakub, Łajs Mateusz, Staniów Patryk. 
Komenda Szczepu dziękuje pwd Małgorzacie Majowicz , hm hm Barbarze i Marianowi Ptak za 100 % obecność na zbiórkach oraz wszystkim instruktorom szczepu za całoroczne opłacenie składek w Komendzie Hufca. 
           Pochwałę i nagrodę za systematyczne płacenie składek harcerskich w I półroczu otrzymali: Rogalska Ewa, Mierzejewska Karolina, Ptak Paulina, Różak Paulina, Majowicz Klaudia,  Bańka Wiktoria, Kantorska Natalia, Szczotka Agnieszka, Parol Klaudia, Misiewicz Nikol, Staniów Patryk, Majowicz Dominik, Opałka Marcin, Pomorski Patryk, Ligas Szymon, Wieczorek Piotr, Kowel Michał, Mączyński Grzegorz, Czemarmazowicz Łukasz, 
Odbyły się dwie zbiórki zuchów, harcerek i harcerzy, szczepu, i dwie rady szczepu. Zwołano zebranie Zarządu Sekcji Harcerskiej na którym postanowiono wysłać pismo o rezerwację terenu pod obóz, wydawać od marca potwierdzenia uczestniczenia w obozie oraz kompletować kadrę obozową.
            W czasie ferii mimo silnych mrozów przeprowadzono zajęcia w harcówce i terenie. Zaliczano ćwiczenia na sprawność  „Narciarza, Łyżwiarza, Saneczkarza, Kuchcika, Dekoratora”. Zdobywano wiedzę na poszczególne  stopnie  z „Historii i obrzędowości ZHP, Regulaminów, Pionierki, Terenoznawstwa, Gier i zabaw w świetlicy i terenie, Pieśni i pląsów harcerskich”. W zbiórkach udział brały zuchy i harcerze, przyboczni Małgorzata Palej i Patryk Staniów oraz Komendanci Szczepu. 
             Pierwsze zadanie zaliczone.                                    Jeszcze tylko zawiążę buta.                                    Wymagania na stopień......
                          


             Remis  5 do 5                                                      Tosty, chleb i herbata smakuja.                              Pyszny dżem domowy.
                          


             Zadania wykonane i zapisane.                                                                      Przyjaciele z Kudowy.
                          
     Kolejno odlicz.
     

     Zakładanie beretu
     
 
     Tak się salutuje.
    

     Agnieszka na starcie.
    

     Druhna Paulina i Nikol.
    

     Ja pierwsza na Kukułce
    

  powrut     home


 

Dodano: 3 Kwiecień .2011Rafał S. (admin.)        

 
Otwarte drzwi harcówki


Nauka pląsu


Przenoszenie rannego


Na lewo patrz


Kto pierwszy rozszyfruje.
Marzec 2011
 
 
Miesiąc marzec wykorzystano między innymi do zdobywania praktycznej wiedzy z technik harcerskich na poszczególne stopnie ( pionierka, terenoznawstwo, samarytanka, musztra, obrzędy harcerskie, piosenki, pląsy, gry i zabawy). Przeprowadzono zajęcia przygotowujące harcerzy do uroczystości złożenia przyrzeczenia harcerskiego, obchodów Dnia Kobiet, mianowania na funkcje harcerskie, wygłaszania gawęd przez funkcyjnych na tematy harcerskie i aktualne wydarzenia w kraju. Zapoznano przybocznych   z wymaganiami na stopień przewodnika. Przygotowano w harcówce wystawę dla 6-klasistów na „OTWARTE DNI SZKOŁY”, a podczas spotkania dyskutowano  z uczniami na tematy harcerstwa, osiągnięć szczepu. Wyświetlono film, odtworzono z płyt piosenki szczepu, agitowano do nauki w
Gimnazjum nr 1.
Na Radzie Szczepu podsumowano i zaliczono udział harcerzy w zajęciach w czasie ferii zimowych  na sprawności zimowe i artystyczne. Harcerki z Komendantem uczestniczyły w koncercie w Dworku Chopina w Dusznikach. Odbyło się spotkanie z Rodzicami na którym Komendanci poinformowali o całorocznej  pracy w drużynach i szczepie, współpracy szczepu ze szkołą, organizacji  Obozu Integracyjnego dla młodzieży i harcerzy. W czasie „Sobotniej otwartej harcówki” rozmawiano z rodzicami i młodzieżą nt 1 % i przekazanie na cele szczepu.
W ramach „Ciekawi Ludzie” Komendanci uczestniczyli w  spotkaniu z młodzieżą szkolną w Bierkowicach, organizując tam mini wystawę osiągnięć szczepu w 100-lecie istnienia ZHP. Zaprosili  chętnych uczniów w szeregi szczepu i do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Kłodzku. ( kilka osób skorzystało z zaproszenia i wstąpiło do szczepu).
Komendant szczepu i nauczyciel – dyrygent zespołów muzycznych LO Chrobry spotkali się z Władzami miasta w celu ustalenia patronatu Burmistrza na 48 Rok Koncertu Dzieci-Dzieciom, ustaleniem daty (23.V.2011) oraz udzieleniem wsparcia. ( szczep jest współorganizatorem koncertów).
Odbyło się  kolejne posiedzenie Sekcji Harcerskiej poświęcone udziałowi szczepu w uroczystościach państwowych i lokalnych, współpracy szczepu ze szkołą, przygotowań do tegorocznej Akcji Letniej. Ustalono, że „Małe jest dobre” i obóz 
w Pogorzelicy nie przekroczy 50 uczestników. Skompletowano kadrę w 90 %.
W marcu odbyły się 4 zbiórki drużyn zuchów i harcerzy, 2 Rady Szczepu, 2 Rady starszych (instruktorów), 3 konsultacje z kadrą obozową, 1 konsultacja z Dyrekcji i Kierownikiem administracyjnym szkoły.Mianowano na funkcję przybocznego w 22 DH oraz zastępowych w 21 DH.
                                                         Gratuluję zielonego sznura
                                                        
     Zaraz zbiórka
    

     Zuchy i harcerki na zbiórce
    

     Tak się robi zwrot
    

     A gdzie mundury
    

     Dziewczyny też nie mają munduru
    

  powrut     home 
 
Dodano: 10 Maj .2011Rafał S. (admin.)        

 
 
Pokaz składania namiotu.


Nowoczesny namiot


Zwijanie namiotów sanitarnych


Nauka zwrotów


Szyfrowanie listów.


Wiązanie sznura harcerskiego


Skracanie linki
Kwiecień 2011
 
Pierwszego kwietnia rozpoczęliśmy  przygotowania do Obozu Integracyjnego. Jednym z zadań było rozwinięcie i zwinięcie namiotów sanitarnych. Ćwiczyliśmy też musztrę niezbędną w uroczystościach majowych. Miesiąc kwiecień to „Drzwi otwarte w szkołach średnich”, Komendant i harcerze odwiedzili LO  B. Chrobrego w Kłodzku. Komenda Szczepu nawiązała kontakt z zastępcą Burmistrza i Władzami oświatowymi w sprawie Dni Kłodzka i Koncertów „Dzieci –Dzieciom”. Ustalono listę uczestników  II Konkursu   Piosenki Patriotyczno-Harcerskiej  w Klubie Garnizonowym oraz opracowano
utwory dla wokalistów.                                                                                                            
Komendanci szczepu dokonali zwiadu kwatermistrzowskiego dla Obozu Integracyjnego w Pogorzelicy nad morzem, organizowanego przez Sekcję Harcerską - podpisując jednocześnie umowy z miejscowymi instytucjami i firmami.
Intensywnie na zbiórkach drużyn i szczepu, ćwiczono obrzęd uroczystości związanych z Świętem Pracy, Flagi i Konstytucji
3 Maja. Wspólnie opracowano plakat i scenariusz na koncert „Dzieci-Dzieciom” w czasie obchodów 50-tych Dni Kłodzka (szczep uczestniczy w obchodach 50 rok).                                              
Praktycznie wykonywano rozwijanie i zwijanie  kocy, śpiworów, różnych typów namiotów, wiązanie i skracanie linek i węzłów harcerskich. Omawiano skład apteczki polowej i obozowej. Opracowano grę terenową, która przeprowadzona zostanie w czasie biegu harcerskiego i wspierana będzie  przez byłych instruktorów, harcerzy starszych oraz rodziców. Poznano i utrwalono z harcerzami podstawowe szyfry ( szyfrowano listy) oraz obowiązkowe hymny. 
W związku z Akcją Letnią 2011 ustalono na Radzie Szczepu podstawowy program dla grupy harcerskiej uwzględniający zdobywane sprawności i stopni harcerskich. Zaakceptowano kadrę wychowawczą oraz pielęgniarkę,  ustalono też dla przybocznych praktyki na obozie, którego szczep jest współorganizatorem. ( młodszy wychowawca) Powołano grupę kwatermistrzowską obozu, ustalono spotkania kadry wychowawczej, gospodarczej z rodzicami w miesiącu maju. Rozdano potwierdzenia i regulamin obozowania dla młodzieży , a także ustalono godziny pracy przy sprzęcie obozowym, rezerwację miejsc w PKP  i podłączenie mediów do obozu w czerwcu.                                                          
Zwolniono z funkcji przybocznych i zastępowych 3 osoby. Skreślono z drużyn 6 osób. Mianowano na zastępowych 3 osoby. Otwarto próbę na harcerkę i harcerza 6 osobom.   Odbyło się wkupywanie kandydatów na harcerzy do drużyn oraz gromady zuchowej. Przeprowadzono  3 zbiórki szczepu i drużyny zuchowej. Dwie zbiórki drużyn harcerskich , dwie Rady Szczepu, i Rady Starszych. Zwołano 2 zebrania Zarządu SH i Rodziców harcerzy. Jedno dla rodziców zainteresowanych tegoroczną Akcją Letnią. Zawieszono do odwołania pracę Gromady Zuchowej oraz 24 DH ( matura, egzaminy itp.).            
Z ostatniej chwili: w związku z brakiem zaproszenia (od 5 lat) na uroczystości powiatowo-miejskie z okazji Konstytucji 3-Maja szczep podjął decyzję nie uczestniczenia w bieżącym roku w lokalnych uroczystościach.
 
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Jak one to zrobiły
    

     Nauka zapalania świecy.
    

     My też tak potrafimy.
    

     Melduję 12 nieobecnych usprawiedliwionych.
    

     Przygotowanie do świąt majowych.
    

     Zuchowe ozdoby świąteczne.
    

 

 

 

  powrut     home


Dodano: 12 Czerwiec .2011Rafał S. (admin.)        

 

Próba przed koncertem.


Rozpoczęcie koncertu „Dzieci-Dzieciom”.


„Kto nas pokocha” pyta Patryk.


„Mały Łobuz” na scenie.


Śpiew to radość.


Warto było śpiewać.
Maj 2011       

 
Z okazji Święta Pracy, Flagi i Konstytucji 3-Maja w szczepie odbył się uroczysty kominek z częścią artystyczną. Komendant i harcerki wzięli udział w Koncercie Przyjaźni, który odbył się w Bystrzycy Kłodzkiej i Dusznikach. Komendant z zastępcą szczepu uczestniczyli w capstrzyku zorganizowanym przez 22 Batalion Piechoty Górskiej w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich w Kłodzku . Harcerki i harcerze wzięli udział w Konkursie Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej, który odbył
się w Klubie Garnizonowym. Byli to soliści: Wiktoria Bańka, Patryk Pomorski, Karolina Mierzejewska, Paulina Różak.
Zajęli oni trzy pierwsze miejsca w grupie żołnierze-harcerze.
            Druhna Ewa Rogalska zdobyła „Złote Pióro” w Konkursie Poezji Świątecznej w Wojborzu. Komendanci  spotkali się
w harcówce  z wychowawczynią i młodzieżą Szkoły Podstawowej z Bierkowic, która brała udział w programie edukacyjnym „Opowiem Ci o wolnej Polsce” Warszawa, 22-24 maja 2011 r, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, IPN oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.                                                      
            Przedstawiciele Komendy szczepu hm Jan Kuderski i hm Marian Ptak wzięli udział w zbiórce instruktorów hufca przygotowującej Zjazd w miesiącu wrześniu.                               
            Szczep był współorganizatorem 48 koncertu „Dzieci-Dzieciom” z okazji 50 DNI KŁODZKA. Odbyły się dwa koncerty
w KCKSiR dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, oraz spotkanie instruktorów z Władzami miasta i powiatu. Przyboczni Małgorzata Palej i Patryk Staniów oraz harcerze- Natalia Kantorska, Alicja Marcinowska, Agnieszka Szczotka, Bartosz Jędrzejczak, Michał Kowel zajmowali  się przygotowaniem widowni i sceny. Za grupę tą odpowiedzialna była hm Barbara Ptak. Grupa artystyczna to Mierzejewska Karolina, Różak Paulina, Rogalska Ewa, Bańka Wiktoria, Patryk Pomorski którą przygotował   hm Marian Ptak. Sekretarzem koncertów była hm Barbara Ptak, reżyserami hm Marian Ptak i Władysław Zakrzewski. (więcej patrz Euroregio-Glacensis 22-30.V.2011). 
            Odbyło się zebranie Sekcji Harcerskiej w sprawie Akcji Letniej oraz spotkanie kadry wychowawczej- obozowej na którym analizowano rozkład dnia i regulaminy obozowe. Skompletowano kadrę wychowawczą i gospodarczą. Zamknięto wszystkie problemy organizacyjne obozu. Zgłoszono obóz w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Harcerze w ramach zdobywanych stopni i sprawności dalej dokonują przeglądu sprzętu obozowego, oraz z rodzicami i komendantami naprawiają i opisują go. Odbyły się trzy zbiórki szczepu oraz po dwie drużyn harcerskich. Zawieszono pracę gromady zuchowej (wyjazd drużynowej), oraz 24 DH ( matury, sesje egzaminacyjne). Dwie Rady Komendy i Zarządu Sekcji Harcerskiej odbyły się wspólnie i poświęcono je sprawom organizacyjnym i finansowym szczepu oraz przygotowaniu Akcji letniej w br.

   Wystapienie Pana Burmistrza.                                                                                           „Zakwitły kwiaty….” Gra dh Ewa
                           


         Ale nam się podobało.                                                 Szachy przed zbiórką.                                                  Pionierka w praktyce.
                       
     „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”,
    

     Goście w harcówce.
    

     Nauka musztry.
     

     Zróbcie tak jak trzeba.
    

     Sposoby składania kocy.
    

     Tak się myje menażki.
     


  powrut     home


 

Dodano: 11 Wrzesień .2011Rafał S. (admin.)        

 

Zbiórka zastępów


Zdziesiątkowana drużyna


Nagrodzone zuchy


Zabawa sprawnościowa


W czasie apelu


Przywitanie uczestników capstrzyku
Czerwiec 2011

   

     W miesiącu czerwcu na zbiórkach trwały dalsze zajęcia z pionierki polegające na przygotowaniu sprzętu obozowego i biwakowego. Harcerze, którzy wybierali się na obóz  pomagali przy pakowaniu i oznaczaniu sprzętu, drukowaniu i kserowaniu potrzebnych materiałów programowych. Na Radzie Szczepu wyłoniono z pośród harcerzy grupę kwatermistrzowską w osobach :„ HO Waldemar, tropiciel Patryk, tropiciel Jakub, Michał, Daniel , wspomógł tą grupę były harcerz ćwik Marek i Komendant Szczepu oraz Kwatermistrz, Gospodarczy, Ratownik, Kucharki i sympatycy szczepu (Lucyna, Michał, Paweł, Darek). Ustalono też, że grupę młodzieży na obóz poprowadzi zastępca komendanta obozu hm Barbara Ptak, a bilety przez Internet zamówi i odbierze we Wrocławiu drużynowy 22 DH HO Mariusz Uryga, natomiast transportem towarowym zajął się wędrownik Artur były Zawiszak.                                                             
         Komendanci  Szczepu i Przewodniczący Sekcji Harcerskiej spotkali się z Dyrektorem Zakładu Karnego , Prezesem Banku Spółdzielczego, Dyrekcją i Kierownikiem Administracyjnym Gimnazjum nr 1,byłym  pracownikiem SANEPID-u , właścicielami Tartaku w Gorzuchowie i   Firmy „DOMAX”,  (dawni Zawiszacy), którzy przyszli z  pomocą przy organizowaniu Obozu Integracyjnego  w Pogorzelicy.             
       Na Radzie Szczepu odczytano list  pełnomocnika rządu ds. równego traktowania minister Elżbiety Radziszewskiej, która  apelowała : -„Druhny i Druhowie! Wymiećmy ksenofobię z ulic naszych miast i miasteczek, z płotów, murów, okolic torów kolejowych i szos !”,   i proponowała  zastępom harcerskim wyszukiwanie rysunków i napisów o charakterze rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym.   (zadanie trwa).                                   
      
Przeprowadzono szkolenie kadry obozowej dotyczące BHP, Regulaminów Obozowych, HACCP-u. Ustalono daty pakowania sprzętu, wyjazdu i przyjazdu grupy kwatermistrzowskiej i młodzieży obozowej. Przeprowadzono kasację uszkodzonego sprzętu AGD. Zakupiono tani sprzęt obozowy, oraz niezbędne materiały do prowadzenia sekretariatu i utrzymania czystości. ( z 1%) . Naprawiono uszkodzone komputery przez SH. Przeprowadzono w harcówce 3 zebrania z Rodzicami uczestników obozu na których rozdano informatorki i niezbędną dokumentację. 
       Przygotowano program artystyczny na Przyrzeczenie i zakończenie pracy drużyn. Muzycy i Komendant uczestniczyli w koncercie z okazji BENEFISU REŻYSERA STANDO w LO B.Chrobrego w Kłodzku. 
       Ustalono sprawności i funkcje  które zdobywane i pełnione będą na obozie oraz praktyki młodszego wychowawcy odbywane przez przybocznych.                                              
       W miesiącu czerwcu drużyny pracowały całym szczepem zaliczając pionierkę i inne techniki harcerskie oraz wymagania  na sprawności i stopnie harcerskie.                     
       Pracę drużyn zakończono 18 czerwca, udziałem szczepu i komendantów w capstrzyku wojskowym, złożeniem Przyrzeczenia przez harcerki szczepu pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego oraz kominkiem harcerskim i biesiadą.      
       Na ostatnie j zbiórce ustalono, że Rada Szczepu odbędzie się 31 sierpnia (środa), oraz zakończenie i rozpoczęcie Roku Harcerskiego  2 września ( piątek).                        
       Od soboty 19 do piątku 24 czerwca br, Komendanci pracowali w magazynie z harcerzami jadącymi na obóz do Pogorzelicy.                                                                           
       Od 24 do 30 czerwca grupa kwatermistrzowska udała się do Pogorzelicy – gdzie stawiali   urządzenia obozowe i spisali się na medal. Za co im Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.                                                                                                

 

                                                                                                                     Pozdrawiamy   Komendanci Szczepu
   Życzenia Komendanta dla Wojska                                    Chciały być pierwsze                                                       Pamiątkowy wpis
      
 
                                                                                                                            

     Wybrani Chrzestni
    

    
Bratnie słowo….
    

  
   Ostatnie życzenia przed wakacjami
    

     Ostatnie życzenia przed wakacjami
    

    
Grupa kwatermistrzowska w akcji
    

    
Na Nich można liczyć
    


powrut          home


Dodano: 10 Październik .2011Rafał S. (admin.)   

 

   Obóz Integracyjny w Pogorzelicy
i zbiórki NAL-u w Kłodzku
  w miesiącu lipcu i sierpniu 2011.

 
            Po zakwaterowaniu młodzieży, wyborze funkcyjnych w zastępach i grupach przystąpiono do realizacji zatwierdzonego programu przez Kuratorium Oświaty. Harcerze szczepu nawiązali kontakt z okolicznymi obozami i z ubiegłorocznymi przyjaciółmi jak: Nowiny Wielkie, Środa Wielkopolska. Gościliśmy też u siebie szczep harcerski z Katowic. Zdobywano sprawności obozowe w czasie realizacji programu jak: „Jak się bawić, O sporcie na wesoło, Czystość to zdrowie, Kultura słowa, Używki nie dla nas, Neptunalia, Ekologia na obozie, Turystyka piesza i rowerowa” i wiele innych zadań z ćwiczeniami nocnymi włącznie. Zdobywano wiedzę historyczną ze 100-lecia istnienia ZHP i wydania pierwszego Rozkazu przez Naczelnika. Większość harcerzy zdobyła zaplanowane sprawności i stopnie harcerskie, które przyznane będą na wrześniowej Radzie Szczepu. Po 25 dniach obozowania zakończono go likwidacją urządzeń wykonaną przez wszystkich uczestników wypoczynku, załadowaniem sprzętu na samochód i rozładowaniem go w Kłodzku. Byli, starsi harcerze (Ćwik, HO) przyszli i zakonserwowali z Komendantem sprzęt obozowy, a zuchy, harcerki, wychowawczynie i mamy  z komendantką prały, suszyły, prasowały  firany, story, ścierki, ręczniki, myły okna i podłogi, ścierały kurze, trzepały krzesła, wersalki, doprowadzając harcówkę i pracownie  do przesadnej czystości. Prace obozowe zakończono 12 sierpnia Biesiadą Harcerską. Spotkania zuchów i harcerzy oraz sympatyków Zawiszaków odbywały się 3 dni w tygodniu do 26 sierpnia. W czasie zbiórek uzupełniano wiadomości na poszczególne sprawności i stopnie , złożono kwiaty w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, uczestniczono w Święcie Wojska Polskiego na Twierdzy Kłodzkiej, organizowano turnieje sportowe w kosza, ping-ponga, siatkówkę, prowadzono gry i zabawy na boisku szkolnym, utrwalano piosenki i pląsy poznane na obozie. W dniu 31 sierpnia odbyła się planowana Rada Szczepu na której dokonano zmian organizacyjnych w drużynach oraz w Radzie Szczepu. Ustalono datę 30 września na podsumowanie tegorocznej Akcji Letniej, spotkanie kadry wychowawczej i gospodarczej z Władzami Miasta, Oświaty i Hufca ZHP.
       
       Komendanci Szczepu jako współorganizatorzy Obozu Integracyjnego w Pogorzelicy dziękują Wychowawcom  i Instruktorom, Pielęgniarce, Kadrze gospodarczej i wszystkim harcerzom za społeczną pracę w przygotowaniu, kwaterce, przebiegu oraz likwidacji urządzeń obozowych  i  konserwacji sprzętu.

 
                

    

    

    

    

    


powrut          home


Dodano: 31 Październik .2011Rafał S. (admin.)

 

 
Pierwsza zbiórka


Zakończenie zbiórki na wesoło.


Ja teraz mówię....


Musztra w zastępach.


Musztra w szyku.
Wrzesień 2011
       W dniu 2 września zakończono stary i rozpoczęto nowy Rok harcerski uroczystą zbiórką drużyn i szczepu. Podano do wiadomości harcerzy nowy program ZHP pt. „Rok regionów” oraz „ Szkoła z pasją”.(współpraca szczepu ze szkołą, wybór zadań przez drużyny odbędzie się w październiku). Rozpoczęto opracowanie programu artystycznego na podsumowanie tegorocznej Akcji Letniej, dokończono realizację wymagań na zdobywane sprawności i stopnie, przyznano sprawności zdobyte na obozie oraz stopnie za wykonane zadania w całym roku. Harcerze szczepu wzięli udział w Akcji „Sprzątania Świata”, a instruktorzy w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w hufcu. Wydrukowano i rozniesiono zaproszenia do Władz Miasta Kłodzka, Oświaty, Dyrekcji Gimnazjum nr 1, Rady Rodziców, Sekcji Harcerskiej , nowo wybranego Komendanta Hufca i zaprzyjaźnionej Redakcji Euroregio-Glacensis. Dokonano zmian organizacyjnych w drużynach na okres próbny, ustalono prowadzenie zbiórek drużyn całym szczepem przez komendantów. Odbył się koncert pt. „Udane Lato Zawiszaków” w wykonaniu harcerzy szczepu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, kadra obozowa, Sekcja Harcerska, rodzice harcerzy i komendanci szczepu. W czasie uroczystości zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka wręczył Dyplomy Uznania i upominki społecznie pracującej Kadrze na obozie w Pogorzelicy. Uroczystość zakończono biesiadą przy olbrzymim torcie dla wszystkich uczestników koncertu ufundowanym przez Kwatermistrza i Komendantów obozu.  Ustalono na Radzie Szczepu, że miesiące wrzesień i październik będą ostatecznym terminem na uregulowanie zaległych składek harcerskich  i rozliczenie przez Komendę Hufca 1 %  dla szczepu za rok 2008 i 2009. (składki harcerskie odprowadzono do Komendy Hufca za trzy kwartały).
        
Odbyło się pięć zbiórek szczepu i krótkie spotkania w drużynach. Zbiórki gromady zuchowej w zastępstwie druhny Drużynowej prowadziła studentka pedagogiki wczesnoszkolnej. 
            Na trzech Radach Szczepu podano nowy skład Komendy Hufca, rozpatrzono problemy organizacyjne w drużynach, mianowano na okres próbny nowych drużynowych i zastępowych, przyznano zdobyte stopnie oraz przedyskutowano udział drużyn i szczepu w programie ZHP „ Rok regionów” i MEN-u „Szkoła z pasją”, rozpatrzono wyjazd Komendanta szczepu na IV seminarium szczepowe  do Warszawy.  Zwołano jedno posiedzenie Zarządu Sekcji Harcerskiej z Komendą Szczepu na którym ustalono zadania dla poszczególnych instancji w czasie uroczystego koncertu. 
 
                  Pląsy na zbiórce.                                                                                                                      Uczestnicy obozu na torcie. 
                         
     Raport drużyn.
       

        
Wręczenie nominacji stopnia dh Małgorzacie.
       

       
Wręczenie nominacji stopnia dh Patrykowi.
       

       
Nadanie stopnia OCHOTNICZKI .
       

       
Zastępca Burmistrza gratuluje Komendantowi.
       


powrut      home


Dodano: 28 Listopad .2011Rafał S. (admin.)

 

 
Meldunek z wykonanych zadań.

Zuchy gotowe.

„Kuchcik” – jaki to smak

Drużyna spocznij.

Chyba damy radę

Październik 2011
Uchwałą Rady Szczepu dokonano zmian w rocznych programach drużyn. Funkcyjni drużyn zaakceptowali z Programu „Rok Regionów” i „Szkoła z Pasją” zadania programowe: 
            21 DH - „MIEJSCA” ,   22 DH – „HISTORIA”,   24 DH – „POSTACIE”. Cały szczep „FOLKLOR – KULINARIA” w Kłodzku i Hrabstwie Kłodzkim. (Ziemia Kłodzka). Ustalono zadania dla poszczególnych zastępów na okres 4 tygodni. 
Część zadań już wykonano. Ponadto na zbiórkach drużyn przeprowadzono zajęcia z musztry, samarytanki, terenoznawstwa, nie zapomniano o grach i zabawach oraz utrwalaniu poznanych na obozie piosenek i pląsów. 
            Dzięki pomocy dyrekcji gimnazjum odnowiono zalany hol w harcówce a rodzice z Sekcji Harcerskiej i harcerze doprowadzili go do stanu używalności. Na zbiórkach przygotowano programy artystyczne: na uroczystości z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, 52 rocznicy Powstania Szczepu oraz na Konkurs Poezji Śpiewanej . Harcerki i harcerze kontynuowali  zadania na takie sprawności  jak : Kłodzko moje miasto, Młody Obywatel, Grajek, Dobosz, Perkusista, Basista, Gitarzysta, Śpiewak, Recytator, Dekorator, Wodzirej, Liczykrupa, Mistrz musztry, Zawiszak, Kuchcik, Rowerzysta, Kronikarz, Znawca dziejów regionu, Znawca folkloru, Zdobnik, Czerwone serduszko i inne. 
            Powołano harcerski zespół rockowy „ Martwa Szyszka”, który raz w tygodniu miał próbę , ponadto dla harcerek i harcerzy systematycznie odbywały się zajęcia gry na instrumentach   i śpiewu solowego. Na dzień 1 listopada wyznaczono warty honorowe przy Pomniku Pomordowanych Polaków na cmentarzu komunalnym . Zastępy otrzymały zadanie  naszkicowania miejsc spoczynku zasłużonych kłodzczan. (np. komendant hufca Koźle – 1944, pierwsi komendanci hufca Kłodzko, uczestnicy walk   w II Wojnie Światowej,  jak trębacz spod Monte Cassino, Tobruku, Lenino itp.).                                    Odbyły się:  4 zbiórki gromady zuchowej, 4 zbiórki drużyn harcerskich, 2 zbiórki szczepu, 4 Rady Szczepu, 4 próby wokalne na sprawność „Śpiewaka”. Systematycznie odbywały się (12) spotkania nauki gry na instrumentach, oraz (4) próby zespołu „Martwa szyszka”.  Jedno wspólne zebranie Zarządu Sekcji Harcerskiej i Komendy Szczepu. Wydalono ze szczepu mało aktywnych harcerzy oraz przyjęto nowych kandydatów. Komenda Hufca zaliczyła kolejny rok pracy instruktorom szczepu. 
   Remont holu w harcówce. 
          
     Druhny i Druhowie !
    
     Pląs „Autobusy”.
    
     Gawęda „Zapalmy znicz”.
    
     „Tańczymy Labada”.
    
     Za pracę nagroda.
    

powrut      home
 


 

Dodano: 12 Grudzień .2011Rafał S. (admin.)
 

 

Harcerze na warcie.Poczty SztandaroweSkładanie kwiatówNasi GościeZawiszanki wśród nagrodzonych.Kuchcik w „Najlepszym” wydaniu.

 

Listopad 2011 

            W Dniu Zmarłych  1 listopada br wystawiliśmy honorowe warty przy Pomniku Pomordowanych Polaków na cmentarzu komunalnym w Kłodzku. Na warcie staliśmy wspólnie  z żołnierzami 22 Batalionu Piechoty Górskiej. Byli to: Zuzanna Gniazdowska, Bartosz Jędrzejczak, Paulina Ptak, Ewa Rogalska, Angelika Micielska, Jonasz Bubak.  Służbę w tym dniu pełnili Komendanci szczepu. Szczep został zarejestrowany i przyjęty do grona realizatorów programu „Rok Regionów” i „Szkoła z Pasją”. ( Patrz GK ZHP). W harcówce  zakończono remont hollu . Na zbiórkach i próbach przygotowano program artystyczny na uroczystość Odzyskania Niepodległości Polski oraz 52 rocznicę powstania szczepu. Szczep uczestniczył w miejsko-powiatowej uroczystości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego  z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W capstrzyku udział wzięli: poczet  sztandarowy  w składzie Patryk Staniów, Wiktoria Bańka, Alicja Marcinowska,  delegacja  z kwiatami Paulina Ptak, Angelika Micielska , Bartosz Jędrzejczak  oraz  Mierzejewska Karolina, Rogalska Ewa, Stróż Angelika, Majowicz Klaudia, Kantorska Natalia, Kowel Michał  i zuchy Micielska Weronika, Zięba Wiktoria, Szewczuk Klaudia. Grupę prowadził ćwik Jonasz Bubak . Nad całością czuwali  samarytanka Małgorzata Palej, HO Waldemar Ptak oraz instruktorzy pwd Małgorzata Majowicz i hm hm Barbara Marian Ptak . Po uroczystości  w harcówce odbył się  kominek dla zuchów harcerzy, zaproszonych gości i rodziców.  Wśród zaproszonych gości uroczystość uświetnili swą obecnością : Pani Dyrektor Gimnazjum nr 1, Przewodnicząca Rady Rodziców, Przewodniczący i członkowie Sekcji Harcerskiej oraz rodzice.  Uroczystość zakończyła się Biesiadą Harcerską przygotowaną przez instruktorki i rodziców SH. Wokalistki uczestniczyły w Konkursie poezji śpiewanej, który odbył się w Klubie Garnizonowym  22 BPG w Kłodzku uzyskując wyróżnienie, dyplomy, odznaki oraz nagrody. Zespół rockowy „Martwa szyszka”, solistki, gitarzyści przygotowują  program na Betlejemskie Światło Pokoju, połączony   z obrzędami  gwiazdkowymi  oraz wystawą szopek.  Instrumentaliści z komendantem uczestniczyli w próbach orkiestry symfonicznej „ODEON 98” przygotowując program na Tydzień Kultury Młodzieżowej. Ponadto na zbiórkach nie zapominano o technikach harcerskich. Były zajęcia z musztry, pionierki, terenoznawstwa, Historii ZHP i  samarytanki oraz zaliczano kolejne zadania na sprawności harcerskie. 
Odbyły się obrzędy andrzejkowe   przygotowane  i przeprowadzone  przez 21 DH połączone z ćwiczeniami i zajęciami nocnymi. Andrzejki rozpoczęto gawędą i wróżbą „Lania wosku” w której udział wzięli wszyscy uczestnicy zabawy. Wróżby i konkursy przeprowadziły : Komendantka, Małgorzata Majowicz, Szczotka Agnieszka, Mierzejewska Karolina, Stróż Angelika, Kantorska Natalia, Aleksandra Mydłowska. W konkursie na najciekawszy strój andrzejkowy zwyciężyły dh Szczotka Agnieszka,  Mydłowska Aleksandra, Stróż Angelika oraz wyróżniono stroje Natalki Kantorskiej, Wiktorii Bańki , Bartosza Jędrzejczaka. Na bieżąco  realizowano zadania  z „Roku  Regionów” takie jak :Lista najpopularniejszych miejsc zabytków,  symboli Kłodzka i Hrabstwa Kłodzkiego, Szlaki i atrakcje turystyczne w Kłodzku. 
Przystąpiono do Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ustalono listę harcerzy z identyfikatorem oraz osoby towarzyszące i zadania dla rodziców. Przyjęto datę 16 grudnia (piątek) na uroczystość Betlejemskiego Światła Pokoju.

            Odbyły się 3 zbiórki zuchowe i drużyn harcerskich, dwie szczepu i dwie zbiórki uroczystościowe. Trzy Rady szczepu, jeden konkurs , 6 prób wokalnych i 8 wokalno-instrumentalnych, jedno zebranie Zarządu Sekcji Harcerskiej i Komendy Szczepu.

 

Czarodziej Bartosz.                                                                         Czy to możliwe ?                                                                             Moja …. (tajemnica)                                          

 

               Który będzie mój ?

               Kocha, lubi, szanuje …..

 

               Nagrodzone stroje.

              Zwycięzcy i jurorzy

 

 

 

             Noc grozy

               Andrzejkowe marzenia.

powrut      home

Dodano: 29  Grudzień .2011Rafał S. (admin)
 

 

„Zdobnik” w wykonaniu Druhen.Czy tak wystarczy ?Po ciężkiej pracy  „Zdobnika i Dekoratora”.Zespół muzyczny w czasie próby.Basista z gitarzystą przy pastorałce.Prezent od Mikołaja.Życzenia Świąteczne.Żegnamy Mikołaja.

 

Grudzień 2011

      

         W pierwszych dniach grudnia przygotowaliśmy wystrój harcówki do uroczystości mikołajkowych i Betlejemskiego Światła Pokoju powiązanych z „Rokiem Regionów” i „Szkoły z pasją” . (Historia, Miejsca, KULINARIA, Folklor). Ustawiliśmy w harcówce nową choinkę   oraz założyliśmy  oświetlenie. W  pracach udział wzięli drużynowy Mariusz Uryga, przyboczny Jonasz Bubak oraz harcerze Grzegorz Mączyński, Łukasz Czemarmazowicz , Michał Stec,  Cezary  Józefowicz, Bartosz Jędrzejczak z 22 DH i przyboczny Patryk Staniów i  Jakub Koladyński z 24 DH. Choinkę i gazetki przystroiły zuchy Weronika Micielska, Klaudia Szewczyk, oraz harcerki z 21 DH Agnieszka Szczotka, Alicja Marcinowska, Zuzanna Gniazdowska, Angelika Micielska, Ewa Rogalska, Izabela Brodziak, Angelika Mańkowska, zaliczając kolejne zadania na sprawności: „Dekoratora, Zdobnika, Sobieradka, Deklamatora, Wodzireja, Kuchcika, Skrzętną gospodynię-gospodarza, Tancerza, Łgarza, Gawędziarza, Znawcę obrzędów i zwyczajów”. Na zbiórce  przydzielono zadania na Betlejemskie Światło Pokoju dla zuchów, harcerek i harcerzy, oraz instruktorów. Ustalono temat koncertu „Obrzędy gwiazdkowo – noworoczne w rodzinach polskich”. Na uroczystości mikołajkowej każda grupa zuchów i harcerzy  rozszyfrowała i wykonała  zadanie  na powitanie  Mikołaja.  Mikołaj wręczył  słodkie upominki ,zuchom i harcerzom, którzy popisywali się swoimi umiejętnościami. Były  gry i zabawy prowadzone przez  przybocznych  Patryka Staniów i Jonasza Bubaka. W czasie zbiórek wykonywano dalsze zadania   z „Historii , Miejsca, Turystyki Kłodzka i Hrabstwa Kłodzkiego”. Realizowaliśmy też zadania z poszczególnych technik harcerskich. Ustalono patrole i opiekunów w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze wypełnili i podpisali IDENTYFIKATORY, które zostały odesłane do Sztabu. Odbyła się uroczystość Betlejemskiego Światła Pokoju w czasie której opowiadano o obrzędach   w rodzinach harcerzy. Zuchy i  harcerze  wyjaśnili znaczenie słów: stajnia, żłóbek, gwiazdka, gwiazdor, choinka, drzewko obfitości, kolędnicy, kolęda, pastorałka, jasełka itp. Śpiewaliśmy piosenki o choince, zimie, gwiazdce , Nowym Roku oraz pastorałki. Na zakończenie zbiórki  złożyliśmy sobie życzenia w kręgu przekazując świecę z rąk do rąk , zarówno zuchy jak i harcerze oraz instruktorzy.
          Komenda Szczepu  zaliczyła  na sprawności:  „Kuchcika” upieczone ciasto (metrowiec) dh Ewie Rogalskiej, „Grajka i śpiewaka” dh Mączyńskiemu Grzegorzowi, Stec Michałowi, Józefowskiemu Cezarowi, Jędrzejczak Bartoszowi, Rogalskiej Ewie, Mierzejewskiej Karolinie. Miłą niespodzianką były przygotowane przez instruktorki pwd  Małgorzatę  Majowicz i hm Barbarę  Ptak placki owsiane z miodem i słodycze oraz metrowiec dh Ewy. Zuchy, harcerze i instruktorzy jako kolędnicy obsługiwali się sami. Byli to Weronika Micielska, Klaudia Szewczuk, Alicja Marcinowska, Zuzanna Gniazdowska, Izabela Brodziak, Angelika Mańkowska, Patryk Staniów, Jonasz Bubak, Jakub Koladyński.

         Od 1987 roku szczep organizuje uroczysty Koncert z okazji  BŚP  w tym roku pod hasłem „Światło, które prowadzi”.
Po Świętach dyżur w harcówce 28 i 30 grudnia w godz. 10oo-14oo.
         W miesiącu grudniu odbyły się 3 zbiórki zuchów i harcerzy oraz 2 zbiórki szczepu poświęcone uroczystościom i dwie Rady Szczepu.
         Uchwałą Rady Szczepu w miesiącu styczniu zbiórki odbędą się 8 stycznia niedziela WOŚP-  g. 9,oo  i 13 stycznia piątek rozpoczęcie NAZ.
         Zwołano  jedno zebranie Komendy Szczepu i Sekcji Harcerskiej.
         Wysłano Świąteczne życzenia gwiazdkowo-noworoczne do zaprzyjaźnionych instytucji   i sympatyków Zawiszaków.


        Drużynowy z przybocznym zakładają oświetlenie.                        Co z tym „fantem” zrobić  ?                                                             Zadanie wykonane     .

                                              

  Rozpoczęcie kominka.                                           Nasza gazetka.                                                                                              Owsiany placek z miodem.

           

Następcy Komendanta.Zastęp gotowy do uroczystości.Zastępowa rozwiązuje zadanie.Pastorałka w wykonaniu zespołu.Raport zastępowych.„Cicha noc”.Życzenia zuchów.Bratnie słowo…

powrut     home


 
      ODWIEDZAJĄCY:  
   
 

©  www.zawiszacy.beep.de / 1.März.2009Rafał S. (admin.)