Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHP

 

MENU:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj  +  (VIDEO)
Czerwiec
Wakacje  Lipiec - Sierpień
Wrzesień
Październik 
Listopad
Grudzień

 


 

Dodano:  4.Luty .2010Rafał S. (admin.)

 
Agitatorzy WOŚP


Nauka obrzędowości


Nowe szyfry


Wyprawa odważnych na śniegu


STYCZEŃ 2010       Pierwszy raz od 18 lat  na ulicach miasta Kłodzka nie widać było wolontariuszy
z puszkamiod  Zawiszaków. Powodem tego było brak sztabu WOŚP w Kłodzku. 
Mimo to wszyscy harcerze szczepu poparli akcję Jurka Owsiaka  wysyłając sms,
wrzucając pieniążki do puszek sztabu Bystrzycy Kłodzkiej oraz wykupując serduszka w internecie. Więcej czasu poświęcono w drużynach
na ukończenie i przyznanie sprawności  „Wodzireja, Saneczkarza, Łyżwiarza, Narciarza”. Harcerze
starsi sprawność narciarza zdobywali w Zieleńcu i Lądku Zdrój. Uczestniczyli w zawodach międzyszkolnych, zdobywając II miejsce. Kadra szczepu i przyboczni drużyn wzięli udział w odprawie w Komendzie Hufca, oraz przedyskutowali w szczepie organizację zajęć w czasie ferii zimowych i przygotowań do tegorocznej Akcji Letniej. Przyjęto do realizacji w bieżącym roku  z programu Jubileuszowego Zlotu Stulecia ZHP zadania:  „ Piastuni Patriotyzmu” i  „My z tej ziemi”.  
Przyznano stopień Młodzika oraz otwarto początkującym harcerzom, próbę na sprawność „Zawiszaka i Kłodzko moje miasto”. Zbiórki zakończono  HARCERSKIM  BALEM KARNAWAŁOWYM na którym przy pomocy wesołych konkursów sprawdzono i nagrodzono harcerzy za praktyczne umiejętności i stosowanie wiedzy harcerskiej.
                                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                         Wszędobylska


Ćwiczenie na sprawność TANCERZA                              Konkurs zręcznościowy.                                           Zwycięzcy konkursów.
                

     Sprawność Eskimosa
    

     Ćwiczenia na saneczkarza
     

     Bartosz Kręgielewski- narciarz klasyczny.
    

     Wręczenie nagrody Kubie
    
 

  powrut     home


 

 

Dodano: 7.Marzec .2010Rafał S. (admin.)
 

Ala nie tylko śpiewa, ale i gra.


Wszystkiego Najlepszego druhu Bartoszu.


My też życzymy pomyślności.


Zabawa na spostrzegawczość


LUTY 2010

 

 

       W czasie ferii mimo silnych mrozów Zawiszacy indywidualnie dalej zdobywali sprawności; saneczkarza, narciarza, łyżwiarza, grajka, śpiewaka, dobosza, Kłodzko moje miasto, Zawiszaka. W harcówce odbywały się spotkania cztery razy w tygodniu, gdzie realizowane były poszczególne zadania. Pod koniec ferii zorganizowane zostały Walentynki. Po feriach odbyły się dwie zbiórki szczepu poświęcone zdobywaniu w/w sprawności i pracy drużyn w miesiącu lutym. Na zbiórkach tych opracowano program artystyczny dla solistek i zespołu Zawiszak biorących udział w konkursie piosenki patriotycznej i harcerskiej oraz w koncercie  „Dzieci-Dzieciom” z okazji 48 lat współorganizowania ich przez komendę i harcerzy szczepu. Rozpoczęto przygotowania grupy harcerzy do złożenia przyrzeczenia harcerskiego i zorganizowania uroczystości dla szczepu  i rodziców. Odbył się też kominek  z okazji Dnia Myśli Braterskiej połączony z rocznicą 100 lat istnienia Związku Harcerstwa Polskiego i 50 lat pracy szczepu. Na Radzie Szczepu i posiedzeniu komendy omówiono pracę drużyn, przygotowania do tegorocznej Akcji Letniej i wyboru Zarządu Sekcji Harcerskiej w związku z upływającą kolejną kadencją. Datę zebrania przyjęto dzień 10 marca br. Spisano na podstawie danych od rodziców i sympatyków wykaz wpłat 1 % dla szczepu za rok 2008. Komendantka i instruktorka zuchowa odwiedziły szkołę podstawową w celu rekrutacji kandydatów do drużyny zuchowej oraz harcerskich.            Ale igloo                                                  Jak tu dojść do harcówki.                                                        Zanocujmy w igloo        
                             
                                                               

     Zaraz będzie nasza kolej
    

     Ostatnie wskazówki Komendanta.
    

     Kto tak potrafi - widelec i nóż na zapałce.
    

     Dokarmianie ptaków.
    
 

  powrut     home


 

 

Dodano: 3.Kwiecień .2010Rafał S. (admin.)
 

Nareszcie na boisku.


Zuchy i harcerki na zbiórce.


Przygotowanie programu na konkurs
piosenki harcerskiej
.


Zaliczenie na sprawność GRAJKA


Dh Jonasz zalicza musztrę


Pląs -Karlus


MARZEC 2010

 

      Wszystkie drużyny przygotowały się do Rajdu Zawiszak, gry terenowej WINO i przywitania wiosny. Solistki i zespół „Zawiszak” opracowali interpretację piosenek patriotycznych, wojskowych i harcerskich na środowiskowy konkurs, który odbędzie się w klubie garnizonowym. Harcerze zaliczali  kolejne zadania na zdobywane sprawności artystyczne jak: śpiewak, grajek, gitarzysta, dobosz, perkusista. Harcerze i instruktorzy zorganizowali kominek poświęcony Międzynarodowemu Dniu Kobiet. W dniu „otwartych drzwi w szkole” goszczono klasy VI szkół kłodzkich w harcówce oraz klasę I z SP nr 3(kandydaci do drużyny zuchowej). Przygotowuje się grupa początkujących harcerek i harcerzy do złożenia przyrzeczenia , które odbędzie się w maju br,  realizując jednocześnie wymagania na sprawności „Zawiszak   i Kłodzko moje miasto”.  Zdobywano wiedzę z technik harcerskich na poszczególne stopnie z Historii ZHP  z rocznicą stulecia i Zlotem w Krakowie, regulaminów mundurowych, samarytanki, pionierki, gier, zabaw, piosenek i pląsów. 
     
Powołano komisję inwentaryzacyjną z rodziców Sekcji Harcerskiej i harcerzy starszych. Rada Szczepu podziękowała wszystkim Rodzicom i Sympatykom Zawiszaków za wpłatę 1 % podatku za rok 2008 na rzecz szczepu. Ustalono daty zbiórek szczepu na dzień 16 i 30 kwietnia.
Odbyły się wybory w Sekcji Harcerskiej na których wyłoniono nowy Zarząd. W programie Zarządu jako priorytet ustalono organizację obozu letniego w Pogorzelicy, zobowiązując Przewodniczącego SH i Komendę szczepu do załatwienia formalności u Władz w miejscu obozowania do końca marca br. 
     Komenda szczepu była na zwiadzie kwatermistrzowskim i pomyślnie załatwiała sprawę obozu. (Obóz w miesiącu lipcu 2010 – 25 dni). 
    
Z okazji ferii wiosennych i Świąt odczytano przesłane życzenia od zaprzyjaźnionych instytucji i osób prywatnych.
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  „Zawiszacy”
 
 
 
Podpisanie umowy z Nadleśnictwem o teren obozu.     Najpiękniejsze morze jest w Pogorzelicy.                 Rozwiniemy tu nasz obóz.....
                    

Tu będzie  nasz obóz.                                                                          Zwiad nad morzem.     
           

 

 

 

     Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Kobiet
    

     Zabawa w Dniu Kobiet.
    

    
Zakończenie zbiórki.
    

    
-ISKIERKA-
    

     Uczniowie SP 3  z wizytą w harcówce.
    

     Odwiedziny klas VI
    
 

  powrut     home


 

 

Dodano: 3.Maj .2010Rafał S. (admin.)
 
Historia drużyny


Zawiszak na próbie


Dobosz na szkolnym apelu.


Dyskusja o tragedii katyńskiej.

 


KWIECIEŃ 2010

      Komendanci szczepu byli na zwiadzie  kwatermistrzowskim nad morzem i załatwili  pomyślnie wszystkie zezwolenia na obóz  u miejscowych władz. Grupa kwatermistrzowska przystąpiła do przeglądu i naprawy  sprzętu obozowego. Harcerze i instruktorzy szczepu uczestniczyli w uroczystościach żałobnych związanych  z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej i katastrofą samolotu z delegacją prezydencką Polski, dokonując jednocześnie wpisu do Księgi Kondolencyjnej miasta i na stronie internetowej szczepu. Poświęcono zbiórkę szczepu wydarzeniom katyńskim z gawędą i obrzędami żałobnymi. Ustalono program obchodów uroczystości majowych, pocztu sztandarowego i delegacji składającej kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Powołano grupę techniczno-organizacyjną do obsługi koncertu Dzieci-Dzieciom. Solistki przygotowują się do przeniesionego na miesiąc maj przeglądu piosenki Patriotycznej i Harcerskiej, Koncertu w czasie Dni Kłodzka oraz udziału w programie artystycznym w Muzeum  Ziemi Kłodzkiej z zespołem Zawiszak  i „DUO Plus” pt. „Tu gdzie nasz dom – Kłodzko”.  Zaliczono zadania na zdobywane sprawności przez zuchów  i harcerzy, przyjęto nowych kandydatów do drużyn z otwarciem próby na harcerzy. Przyboczni przeprowadzili zbiórki z poszczególnych technik harcerskich przygotowując jednocześnie kandydatów do przyrzeczenia harcerskiego. Rodzice z Sekcji Harcerskiej zadeklarowali wpłatę 1 % na szczep oraz przygotowanie sprzętu na obóz. Wszyscy harcerze i instruktorzy zbierają materiały o szczepie do kolejnej pracy naukowej, opracowują informację o drużynach i szczepie na 100-lecie istnienia ZHP oraz na spotkanie z byłymi instruktorami szczepu i hufca. Ustalono zbiórki szczepu na 3 – 14 – 28 maja br. Załatwiono rezerwację na przejazd Obozu Integracyjnego nad morze oraz skompletowano kadrę wychowawczą. Komendanci szczepu przygotowali materiały i eksponaty na wystawę pt. „My kłodzczanie” – dedykowanej w bieżącym roku nauczycielowi muzyki i śpiewu, dyrygentowi chórów , instruktorowi zespołów wokalno – instrumentalnych i ZHP, działaczowi społecznemu – komendantowi szczepu. Otwarcie wystawy 27 maja br (czwartek) godz. 18,oo w czasie 49 Dni Kłodzka w MZK.


Składanie kwiatów.                                                                          Upamiętnienie katastrofy katyńskiej.   
         

 

     Przed majowym capstrzykiem.
    

     Przegląd kanadyjek.
    

     Zuchy - ULUBIONE ZWIERZĄTKO
    

     Przygotowanie do MY KŁODZCZANIE.
    
 

  powrut     home


Dodano:  3.Czerwiec.2010  Rafał S. (admin.)   

 

Organizatorzy Koncertu Dzieci - Dzieciom


Próba zespołu Zawiszak


Bo wszyscy Kłodzczanie to jedna rodzina


Oświetlenie sali przez DUO Plus


Spotkanie z Władzami Miasta


Sprawność DOBOSZA


Obrzędy 22 BPG


My Kłodzczanie    

MAJ 2010
 
             Poczet sztandarowy, delegacja z kwiatami i przedstawiciele drużyn wzięli udział w uroczystości 3 Majowej pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Przeprowadzono ćwiczenia z musztry i regulaminu mundurowego. Solistki  i zespół Zawiszak  uczestniczyli w konkursie  Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej, oraz brali udział w programie artystycznym z cyklu „Dzieci - Dzieciom” ( 47 lat ) w czasie 49 DNI KŁODZKA. Komenda Szczepu uczestniczyła  w otwarciu wystawy w Klubie Garnizonowym i uroczystych obrzędach rocznicowych 22 Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Uszykowano i przeniesiono eksponaty do Muzeum Ziemi Kłodzkiej na wystawę, koncert i spotkanie z mieszkańcami Kłodzka  pt „ My Kłodzczanie” poświęconą nauczycielowi, dyrygentowi, instruktorowi zespołów wokalno- instrumentalnych, działaczowi społeczno- kulturalnemu, instruktorowi ZHP, Komendantowi Zawiszaków. Na uroczystości gościnnie wystąpił i użyczył oświetlenia na sali Zespół DUO Plus (byli Zawiszacy). Szczep i kadra instruktorska dalej przygotowuje sprzęt obozowy do Pogorzelicy. Drużynowa zuchów pwd Małgorzata Majowicz przeprowadziła „Obietnicę Zuchową”  w której uczestniczył cały szczep. Instruktorzy szczepu uczestniczyli w spotkaniu z Władzami Miasta w czasie Dni Kłodzka, udzielili wywiadu TV Sudeckiej. Komendanci szczepu opracowali informację do karty kroniki na 100 lecie powstania ZHP i wysłali do Głównej Kwatery  w Warszawie. Harcerze zaliczają pionierkę , samarytankę i historię ZHP na poszczególne stopnie oraz zdobywają sprawności jak: „Zawiszak, Dobosz, Gitarzysta, Basista, Młody technik i Organizator, Musztra, Majsterklepka, Kuchcik, Kłodzko Moje Miasto”. Otwarto okres próbny trzem harcerzom .Cały miesiąc odbywała się agitacja młodzieży i harcerzy do drużyn i na obóz. Odbyły się dwa zebrania Sekcji Harcerskiej na których dokonano przydziału czynności dla rodziców będących   w kadrze obozowej. Skompletowano całą kadrę obozową, załatwiono transport osobowy  i towarowy. Rozmawiano z Komendantką Hufca w sprawie błędnych naliczeń 1 % dla szczepu. Odwołano z funkcji przybocznych oraz wydalono ze szczepu troje harcerzy. Obyło się pięć zbiórek drużyn i trzy szczepu oraz dwie rady.
     Wystawa w 22 BPG
    
     
     Zbiórka szczepu
    

     Zbiórka zuchów
    

     Dopuszczam do złożenia Obietnicy
     Zuchowej
    

     Zuch Weronika
    

     Gratulacje
    
   
     Operator TV Sudeckiej
   

     Fundator - Kłodzczanin Roku
    
 


Kłodzczanin Roku


Rodzina Jubilata 

 

Życzenia od najbliższych przyjaciół


Życzenia w Złotej Sali


  powrut     home


Dodano: 24. Sierpień..2010  Rafał S. (admin.)   

 
A jednak dałem radę.


Awans druhny Małgorzaty.


Dziękuję za raport.


Meldujemy wykonanie zadania.
Czerwiec 2010
 
         Pierwszego czerwca, – jak co roku obchodziliśmy Dzień Dziecka (Harcerki-Harcerza) – był to wtorek. Wszyscy, którzy przybyli w tym dniu do harcówki otrzymali symboliczny upominek oraz poczęstunek w postaci słodyczy i napoi. Dalej trwały przygotowania do obozu, harcerze zaliczając zadania z poszczególnych technik harcerskich przeglądali obozowy i sportowy sprzęt oraz apteczki polowe. Zajęcia odbywały się na boisku szkolnym. Uszkodzone naciągi z kanadyjek i namioty naprawiali rodzice. Przerywnikiem prac były zabawy z piłką na nowym boisku. Oprócz sprawdzenia łóżek, namiotów, sprzętu obozowego, sanitarnego, wyposażenia kuchni, rodzice wspólnie z harcerzami dokonali przeglądu rowerów, które jechały na obóz. Sekcja Harcerska uzyskała zezwolenie od Władz Oświatowych na prowadzenie Obozu Integracyjnego w Pogorzelicy. Dnia 18 czerwca zakończyliśmy pracę drużyn harcerskich i zuchowej. W tym dniu Komenda Szczepu przyznała sprawności jak: „ Śpiewak, Grajek, Werblista, Musztra, Młody Obywatel, Coś dla zastępu, Młody organizator, Internauta, Basista, Majster klepka” oraz stopnie: „Pionierki, Odkrywcy, Wywiadowcy, Młodzika”. Przypomniano również harcerzom o uzupełnieniu składek oraz zaproszono wszystkich do dalszej współpracy w czasie wakacji. Komendant życzył wszystkim druhnom i druhom oraz instruktorom dni słonecznych, pełnych przygód w czasie letniego wypoczynku. Uczestnikom Obozu Integracyjnego w Pogorzelicy niezapomnianych przeżyć obozowych nad polskim morzem. Od dnia następnego wszystkie zajęcia poświęcone były pakowaniu sprzętu obozowego przydatnego w tegorocznej Akcji Obozowej.
        Dnia 24 czerwca wspólnie z Rodzicami harcerze załadowali sprzęt obozowy na samochód ciężarowy, który wraz grupą kwatermistrzowską wyjechał nad morze do Pogorzelicy. W czasie rozwijania obozu harcerze pod opieką kadry i rodziców zaliczali wymagania na sprawności i stopnie harcerskie. Do dnia 30 czerwca grupa kwatermistrzowska wykonała wszystkie niezbędne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem obozu.
     Nawet im to wychodzi....
    

     Tabliczki informacyjne na obóz.
    


     To napis dla nas.
    

     Uzupełnienie dokumentacji.
    
Zbiórka po pracy.

  powrut     home


Dodano: 6 Wrzesień .2010Rafał S. (admin.) 

 

Narada Kadry


Nasza Kukułeczka


Starszyzna obozowa


Przed przyrzeczeniem


Przypięcie krzyża


Najmłodsi wartownicy
Wakacje  lipiec – sierpień 2010

    

       Zawiszacy – byli współorganizatorami Obozu Integracyjnego w Pogorzelicy, organizowanego przez Sekcję Harcerską przy Radzie Rodziców Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku. Za finanse i gospodarkę odpowiedzialna była  Sekcja Harcerska, a za organizację, kadrę i program obozowy – Komenda Szczepu. 
            Zmiana przepisów obowiązująca od  1 marca br bardzo utrudniła organizatorom realizację  Akcji Letniej – wypoczynku,  ale rekord Guinnesa  pobiły PKP – Intercity i Przewozy Regionalne. Tego jeszcze w historii Szczepu i Sekcji nie było. Telefony do Wrocławia (biura PKP), czterokrotny  wyjazd w celu rezerwacji i zakupu biletów na trasie Wrocław – Kołobrzeg, rezerwacja przez Internet biletów Kłodzko- Wrocław, po czy mając PIN zakup biletów na dworcu Kłodzko Miasto. Jeszcze lepszy był powrót. Bilety Kołobrzeg – Wrocław kupiliśmy w Kołobrzegu, ale po bilety Wrocław – Kłodzko trzeba było jechać do Szczecina. (mądry tego nie wymyślił). Nam te bilety kupiono w Kłodzku i przesłano do Pogorzelicy, wyniosło nas to taniej. Były to najdroższe bilety za przejazd na trasie Kłodzko – Kołobrzeg. Będziemy tą podróż pamiętać długo. Grupa kwatermistrzowska złożona z rodziców Sekcji Harcerskiej i harcerzy starszych, rozwinęła (zgodnie z zatwierdzonym planem) cały obóz, zdobywając jednocześnie pod nadzorem fachowców kolejne zaliczenia na sprawności techniczne. Przywitanie obozowiczów i kadry wychowawczej, odbyło się  3 lipca w Kołobrzegu. Do Pogorzelicy przyjechaliśmy już  autokarem i samochodami osobowymi. Po rozlokowaniu  i posiłku, nastąpiło normalne życie obozowe począwszy od przypomnienia regulaminów , a na przydziale służb i wart skończywszy. Rada Obozu zatwierdziła nazwy zastępów oraz zastępowych. Były to: „Przebojowe Piratki” zastępowa Agnieszka Szczotka, „Czarne Perły” zastępowa Karolina Popowicz wychowawczyni zastępów HO Magdalena Łazarowicz, „Wikingowie” zastępowa Sylwia Chojnacka wychowawca HO Waldemar Ptak, „Łowcy Fal” zastępowy Sebastian Kopeć, „Turbo- Gołębie” zastępowy Jakub Koladyński wychowawca zastępów HO Mariusz Uryga . Mimo upałów lipcowych z opracowanego programu obozowego, Zawiszakom oraz pozostałym uczestnikom obozu udało się zrealizować kilka zadań jak: nawiązanie kontaktów z miejscowymi obozami, zwiedzenie Niechorzy a w niej Pomnika Zwycięzców 1945, Muzeum Rybołówstwa Morskiego, Latarni Morskiej, Rezerwatu Przyrody oraz Rewala i Trzęsacza. Organizowano wycieczki rowerowo-ekologiczne, obserwację wieczornego i nocnego życia w ośrodkach wczasowych, olimpiadę sportową  w czasie której zakończono zdobywanie sprawności sportowych z  „Młodym pływakiem  i Pływakiem” włącznie. Na obozie prowadzony był konkurs czystości obozowej, gdzie zwyciężył zastęp  dziewcząt „Wikingów” i harcerek „Przebojowych Piratek”. 
Przygotowano programy artystyczne na 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem, oraz Rocznicę

 

 

Dzięcioł Paulinki                                  Harcerska musztra                             Japoneczka dalej w modzie                Po sztormie
            

 

Odwiedziny dh Rafała                                             Odwiedziny byłych instruktorów.                           Za moich czasów....  dh Magda
       

     Kadra na głosowaniu w Niechorzu
    

     Kuba przyrzeka
    

     Kadrowe śluby
    

     Wspólny pląs
    

     Maskotka z Maluśkim
    

     Obiadek pod chmurką i w dogę
    

     powrut     home


Dodano: 10 Październik. 2010Rafał S. (admin.) 

 

Pierwsza zbiórka drużyn


My jeszcze na wakacjach


Mundury się piorą


Kandydaci do drużyny i zespołu.


Jagoda najmłodsza perkusistka w szczepie.
Wrzesień Rok Harcerski 2010/11
 
            Rada Szczepu – podsumowanie zrealizowanego rocznego planu drużyn i szczepu. Zwolnienia i mianowania funkcyjnych w drużynach.  Zaliczenie zdobytych sprawności przez harcerzy na innych obozach. Dalsze wykonywanie zadań związanych ze zdobywaniem sprawności artystycznych, technicznych i obrzędowych ( przygotowanie  do przyrzeczenia). Agitacja wśród młodzieży szkolnej do zastępów harcerskich. Omówienie porozumienia między  GK ZHP a MEN. Rozpoczęcie roku szkolnego – udział Komendantów w miejskiej uroczystości. Złożenie kwiatów na miejskim cmentarzu. Stanowisko funkcyjnych wobec krzyża na Krakowskim Przedmieściu . Konserwacja sprzętu obozowego i zwrot wypożyczonego. Dalsze zmiany w rocznym planie drużyn i szczepu. Posiedzenie  rodziców Zarządu Sekcji Harcerskiej - ustalenie daty zebrania ogólnego podsumowującego tegoroczną akcję letnią. Udział  Komendanta w zbiórce instruktorów Komendy  Hufca. Piosenki harcerskie z początków 100-lecia powstania ZHP . Spotkanie z zastępcą Dyrektora gimnazjum nr 1 w sprawie porozumienia GK ZHP – MEN. Realizacja wybranych tematów i zadań wychowawczych w roku harcerskim 2010/11. Ustalenie stanu finansów  z 1 % w Komendzie Hufca. Udział Komendanta i harcerzy  w orkiestrze symfonicznej „ODEON 98 LO”. Spotkanie Komendanta  szczepu  z „Ojcami Miasta”. Wysłanie zaproszeń na Koncert „Dzień Nauczyciela-Instruktora”.
 
 
 
 
                                                                                                     Ochrona funkcyjnych.
                
                             Ja to sprawdzę.                                                                                                                                   Panowie ! Co z musztrą
     Sprawność GRAJEK
    

     Ewa dogania zespół.
    

     Omówienie Sprzątania Świata
    

     Po pracy zabawa
    

     Bratnie słowo ......
    

  powrut     home


Dodano: 5 Listopad.2010Rafał S. (admin.)   

 

Dyskusja z Burmistrzem o przyszłym obozie.


Czym Wy się różnicie


Ćwiczenia z musztry.


Obecnych 14 plus pies.


Na lewo patrz !
Październik 2010
 
            Wszyscy funkcyjni, instruktorzy i rodzice werbują do drużyn chętnych kandydatów na harcerzy. Zespół wokalno- instrumentalny uzupełnił brakujących instrumentalistów. Drużyny przygotowały patrole, eksponaty na wystawę w czasie zlotu hufca. Opracowano program artystyczny z wydarzeń i piosenek harcerskich na podsumowanie „LATA 2010” , który  wykonano w czasie koncertu na Dzień Nauczyciela-Instruktora. Komendantka szczepu i harcerze starsi wykonali tablo z uroczystości 50-lecia istnienia szczepu i zmienili wystrój harcówki na spotkanie w Władzami oświatowymi. W czasie uroczystości Burmistrz Kłodzka wręczył harcerzom upominki i dyplomy, a kadrze obozowej dyplomy i uznania za społeczną pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu tegorocznej  Akcji Letniej obozowej i nieobozowej.  Dyplom uznania przyznano również pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 za wspomaganie, krzewienie idei harcerstwa oraz współpracę i pomoc szkoły dla tutejszego szczepu. Odbyły się Rady szczepu na których dokonano zmian na funkcjach   w drużynach. Wytypowano dwóch przybocznych na kurs drużynowych  do Chorągwi  w czasie ferii zimowych ( koszt kursu pokryje Sekcja Harcerska). Ustalono patrole do pełnienia wart honorowych w Dniu Zmarłych na cmentarzu, skład pocztu sztandarowego i delegacji z kwiatami w Dniu Święta Odzyskania Niepodległości Polski, odpowiedzialnych zuchów ,harcerzy i instruktorów za przygotowanie i przebieg 51 rocznicy istnienia szczepu. Zaliczono zuchom i harcerzom kolejne wykonane zadania   na zdobywane sprawności i stopnie. Otwarto próby harcerzom starszym i powołano komisję stopni. Komendant uczestniczył w III Seminarium Komendantów Szczepów w  Krakowie- Nowej Hucie, w posiedzeniu organizatorów Święta Odzyskania Niepodległości Polski  w Urzędzie Miasta Kłodzka  oraz w koncercie symfonicznym  „ODEON 98 – LO”  na terenie Świebodzic. Komendanci Szczepu zwiedzili wystawę harcerską w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, uczestniczyli w zbiórce instruktorskiej hufca na której wybrano  delegata na Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej, rozmawiali z Dyrekcją Gimnazjum nr 1 w sprawie wspólnych zadań wychowawczych realizowanych przez harcerzy i młodzież. 
W październiku obyły się dwie zbiórki zuchowe, cztery drużyn harcerskich, dwie skrócone szczepu, dwie Rady szczepu, dwa posiedzenia Komendy szczepu. Zarząd Sekcji Harcerskiej odbył jedno posiedzenie  oraz zwołał wspólne zebranie Sekcji, rodziców harcerzy i kadry obozowej na uroczystość podsumowania „LATO 2010”. 
 
 
     Może ja zagram.                                                                                                                                                            Podziękowanie dla Sponsora.
         
                                                                                           Nagrodzeni Zawiszacy  z Burmistrzem Miasta.
     Jom jest karlus !
    

     Melduję, że nie znalazłem munduru.
    

     Wystawa zuchów na zlocie.
    

     Nagrodzone łakomczuchy.
    

    
Wodzireje w koncercie LATO 2010
         powrut     home


Dodano: 2 Grudzień .2010Rafał S. (admin.)   
 
Listopad 2010
            Harcerze: Klaudia Majowicz, Paulina  Ptak, Agnieszka Szczotka, Zuzanna Gniazdowska, Jonasz Bubak, Patryk Staniów pełnili warty honorowe  na cmentarzu przy grobach poległych  Polaków. Szczep uczestniczył (36 zuchów i harcerzy) w Święcie Odzyskania Niepodległości Polski przy pomniku Żołnierza Polskiego z pocztem sztandarowym i delegacją składającą kwiaty.  Po capstrzyku w 51 rocznicę powstania Zawiszaków odbył się uroczysty apel, kominek, przyrzeczenie harcerskie dla  dh i dh. Karoliny Mierzejewskiej, Klaudii  Majowicz, Patryka Staniów. Program artystyczny na kominek przygotowały harcerki Małgorzata Palej, Karolina Mierzejewska, Zuzanna Gniazdowska, Ewa Rogalska, Wiktoria Bańka, oraz zespół „Zawiszak”  w składzie:  Ligas Szymon, Wieczorek Piotr, Opałka Marcin, Raczak Kornel – gitary, Pomorski Patryk – perkusja. W uroczystości udział wzięli: komendanci szczepu, instruktorzy, drużynowi, przewodniczący Sekcji Harcerskiej i przewodnicząca Rady Rodziców oraz duża grupa rodziców i przyjaciół szczepu. Delegacja harcerzy starszych i studentów uczestniczyła w uroczystości powiatowej przekazania policji i straży pożarnej sprzętu przez marszałka Sejmu RP pana Grzegorza Schetynę. Harcerze obdarowani zostali maskotkami oraz wpisem Marszałka do kroniki szczepu. Ustalono grupę harcerzy z identyfikatorami oraz osoby im towarzyszące w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 21 DH zmieniła wystrój harcówki i gazetek na obrzędy andrzejkowe, przeprowadziła dla szczepu wróżby : lanie wosku przez ucho od klucza, z wodą i orzechami, filiżanki, serce i strzała, z talerzami, buty, kubki przyszłości, kolory, kwiaty itp. przerywane zabawami zuchowymi, pląsami, wesołymi piosenkami harcerskimi oraz poczęstunkiem przygotowanym przez harcerki. Wyróżniły się przyboczna Małgorzata Palej, Paulina Ptak, Zuzanna Gniazdowska, Karolina Mierzejewska, Jessika Lipińska, Klaudia Majowicz, Ewa Rogalska, Andżelika Micielska, Weronika Smosna.  Wszystkie zadania wykonano w ramach zdobywania sprawności zuchowych i harcerskich. Uczestnikom przeprowadzonych wszystkich imprez przyznano nagrody i udzielono pochwały oraz zaliczono kolejne zadania i ćwiczenia na sprawności i stopnie harcerskie. Przyjęto i otwarto okres próbny nowym kandydatom  na harcerzy. Grupie harcerzy otwarto okres próbny na zdobywane sprawności jak:  „Grajek, Śpiewak, Werblista, Dobosz, Kuchcik, Sobieradek, Zawiszak, Kłodzko moje miasto, Czerwone serduszko”.
            Przeprowadzono trzy zbiórki drużyn, dwie szczepu, dwie Rady Szczepu i jedno posiedzenie Zarządu Sekcji Harcerskiej. Ustalono termin zebrania całej Sekcji Harcerskiej w dniu 8 grudnia (środa) godz. 18oo.
 
Komenda Szczepu podziękowała wszystkim zuchom i harcerzom oraz ich rodzicom za wspieranie imprez domowymi wypiekami.  Komenda Szczepu przesłała życzenia nowo wybranym Władzom Dolnośląskiej Komendy Chorągwi ZHP.
 

Honorowi Goście w Kłodzku.

Przekazanie kluczyków do samochodów                                     Przywitanie Pana Marszałka
 
Zaproszone Władze witają Kłodzczan                                           Zawiszacy oczekują na przyjazd Marszałka Sejmu.
       

1 Listpoada

Warty honorowe  na cmentarzu przy grobach poległych  Polaków.

 


     
 

     powrut     home


Dodano: 21 Styczeń .2011Rafał S. (admin.)   
Przywitanie Mikołaja.


Przyboczna Gosia zalicza Historię ZHP.


Rodzinka Pauliny z Mikołajem.


Drużyna w Kręgu.


Ale tu ciasno.


Nauka Obrzędu.


Żegnaj Mikołaju.
Grudzień 2010 r.
 
Śnieżyce i niskie temperatury ograniczały działalność zuchów i harcerzy szczepu.
Ciągłe odśnieżanie przejścia do harcówki zdyscyplinowało ich do realizowania  zadań z pionierki.
            Spotkanie z Mikołajem opracował i przeprowadził Patryk Staniów. Jako Mikołaj sprawdził w sposób humorystyczny (wręczając upominki) umiejętności harcerzy z poszczególnych technik harcerskich. Gawędę o Mikołaju- Lapończyku wygłosił Bartosz Kręgielewski. 
            Dalej wykonywano zadania na zdobywane i nowe sprawności (jak: zdobnik, dekorator, plastyk, wodzirej, łyżwiarz, narciarz, recytator, pieśniarz, tancerz, grajek) przygotowując jednocześnie uroczystość Betlejemskiego Światła Pokoju dla całego szczepu, rodziców i sympatyków Zawiszaków. 
            Uroczystość BŚP przeprowadzono pt. „Obrzędy gwiazdkowo-noworoczne w krajach europejskich”. Wieczornicę prowadzili (wodzireje – przyboczni) odkrywcy Jonasz Bubak i Mateusz Łajs. Piosenki o zimie, pastorałki, kolędy, obrzędowe przyśpiewki wykonali piosenkarze-instrumentaliści: Karolina Mierzejewska, Ewa Rogalska, Łukasz Czemarmazowicz, Grzegorz Mączyński. Na skrzypcach z towarzyszeniem organów i akordeonu kolędy wykonała Jessika Lipińska. Obyczaje wigilijne, opisy, wiersze przedstawili: Mateusz Łajs, Zuzanna Gniazdowska, Julia Michalak, Agnieszka Gruszka, Ewa Rogalska, Weronika Smosna, Jessika Lipińska, Paulina Ptak, Łukasz Czemarmazowicz, Wiktoria Bańka, Daria Hajbutowicz, Natalia Kantorska, Dawid Piaskowski, Nikola Misiewicz, Patryk Staniów. Pląsy gwiazdkowe wykonała  gromada zuchowa „Białe Wilki”. Nagłośnieniem i światłami operował HO Waldemar Ptak. Program przygotowali pionierka Małgorzata Palej, pwd  Małgorzata Majowicz, hm Barbara i Mrian Ptak. Biesiadę wigilijną przygotowała hm Barbara Ptak, przy pomocy hm Jana Kuderskiego i 2 4 DH oraz przewodniczącego SH Rafała Micielskiego i żony Katarzyny, Eweliny i Damiana Ptak. Fundatorami wspaniałych świątecznych wypieków byli: państwo Joanna i Przemysław Rogalscy, pani Smosna, Julia Michalak, pani Ewelina Ptak. 
           Harcerze uczestniczyli w wyjazdach na narty ze szkołą i rodzicami do Zieleńca i na Czarną Górę, z funkcyjnymi na lodowisku, oraz brali udział w szkolnych konkursach na pastorałkę i kolędę. 
           Przygotowano i sprawdzono patrole na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Omówiono bezpieczeństwo w czasie przejścia na zbiórki, zachowania się na terenie szkoły, harcówki i w miejscach publicznych. ( ulica, lodowisko, nartostrada, domy kultury) oraz we własnym środowisku, zdobywając jednocześnie sprawność „Kłodzko moje miasto”. 
           Odbyło się zebranie Sekcji Harcerskiej w którym uczestniczyli komendanci szczepu , omawiając  pomoc rodziców w czasie uroczystości BŚP i WOŚP.
           Użyczono choinkę wraz z oświetleniem na wigilię w świetlicy socjoterapeutycznej oraz zabezpieczono i wysuszono eksponaty szczepu zalane w holu harcówki przez miejskie szalety.
           Przyjęto nowych kandydatów na harcerzy oraz skreślono z 24 DH 2 harcerki.
           Przeprowadzono po 4 zbiórki w gromadzie zuchowej i drużynach harcerskich, oraz dwie uroczystości szczepu. Odbyły się 2 Rady Szczepu. Szczep tradycyjnie w 100% opłacił składki harcerskie i instruktorskie za rok 2010. 
           Nie uzyskano informacji z Komendy Hufca (od września)  o kursach dla drużynowych, wpływie funduszy z 1 % dla szczepu za 2009 rok  i możliwości udziału Komendanta Szczepu ( na własny koszt) w Chorągwianym Zjeździe Dolnośląskiej Komendy ZHP.(od 18 października).
 
 
 
 
            Grzeczne druhny kochają Mikołaja.                                                                                                                                                   Zuchy wierzą w Mikołaja.
          
                                                                                                            Zawieja i mróz a u nas ciepło.           

     Dzwonki sań - śpiewa Ewa.
    

     Jessika i wspólna kolęda.
    

     Łukasz- Wigilia w Czechach i Słowacji.
    

     Pilna nauka wodzirejów.
    

     Gawęda Patryka o USA.
    


     Życzenia BŚP
    

     Życzę wszystkim zdobycia munduru.
    


  powrut     home


      ODWIEDZAJĄCY:  
   
 

©  www.zawiszacy.beep.de / 1.März.2009Rafał S. (admin.)