Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHP

 

MENU:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Wakacje  Lipiec Sierpień
Wrzesień
Październik 
Listopad
Grudzień

 


 


Dodano:  8.Kwiecień.2009  Rafał S. (admin)  
 

          


STYCZEŃ

 Nowy Rok 2009 rozpoczęliśmy pełni zapału do pracy.
Rok ten to przygotowania do 50-lecia naszego szczepu,
które obchodzić będziemy w listopadzie, ale nie tylko.

   
 WOŚP 2009

 Już w styczniu wzięliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Wolontariusze z puszkami oraz obstawą   od wczesnych godzin rannych wyszli na
ulice miasta. Mieszkańcy Kłodzka chętnie wrzucali do puszek
(zuchy nie mogły nadążyć z przypinaniem serduszekosobom wrzucającym pieniążki).
I tak zebraliśmy: 5 650,10 zł oraz  56,30 KC; 5,22 EURO;
1,00 GBP; 1 kor.szw.; 0,02 USD

    WOŚP   2009
   
 Rajd Zawiszak 2009

 W czasie ferii oprócz zbiórek zuchowych i harcerskich,
zdobywania sprawności zimowych odbył się na
zakończenie zajęć 
Rajd ZAWISZAK na trasie Kłodzko – Szczytna- Polanica Zdrój - Kłodzko

    Rajd Zawiszak 2009
   
 

 powrut     home


 

Dodano:  8.Kwiecień.2009  Rafał S. (admin.) 
 

LUTY

W lutym zuchy  odwiedziły Przychodnię Weterynaryjną oraz sklep zoologiczny.
Budowały też igloo na boisku szkolnym.
   

 Harcerze natomiast rozpoczęli przygotowania do gry terenowej.
 Na początek opracowali trasę zaznaczając ją na mapie, uczyli się nowych piosenek,
(które będą śpiewać na punktach harcerskich), odbyły się też zajęcia
z samarytanki „Pierwsza pomoc” oraz praktyczne bandażowanie.

   

W szczepie  obchodzono WALENTYNKI . Była uroczysta zbiórka, życzenia, konkursy, 
 zabawa w czasie której zdobywano sprawności artystyczne.

Odbyło się też pierwsze zebranie Sekcji Harcerskiej i Komendy Szczepu
w sprawie tegorocznej Akcji Letniej.

   
 

  powrut     home


 

Dodano:  9.Kwiecień.2009  Rafał S. (admin.)  
 

MARZEC

 W marcu – odbył się kominek z okazji Dnia Kobiet, było też spotkanie z uczniami
klas VI z kłodzkich szkół podstawowych - „Otwarte drzwi harcówki”
.
Na zbiórkach drużyn ćwiczono między innymi „rolowanie koca”,
utrwalano szyfry itp. 
Zuchy dalej zdobywały sprawności.

   
 

  powrut     home


 

Dodano:  10.Maj.2009  Rafał S. (admin.)   
 
Wspólne zdjęcie z Leśniczym i Instruktorami.


Wyposażenie apteczki


Mundur zawiszaka.


 


KWIECIEŃ
 

Gromada zuchowa „Białe Wilki” dalej wykonywała zadania na sprawność „Doktora”: zapoznawała się z opakowaniami i podstawowymi lekami, odwiedziła aptekę i z
organizowała jednodniową wycieczkę do Leśnictwa Żelazno, by spotkać się z panem Leśniczym i zrealizować trzy zadania na sprawność „Leśnika”.
         Harcerze przygotowali wzory dekoracji świątecznych, zapoznali się z tradycjami ludowymi ( lany poniedziałek), przygotowali manekiny z  ubiorami mundurowymi szczepu, ćwiczyli obrzędy i wydawanie komend dla drużyny sztandarowej, biorącej udział w capstrzyku w rocznicę powstania Konstytucji 3 Maja. Zespół „Zawiszak” ćwiczył piosenki patriotyczne na kominek  3-Majowy i wesołe piosenki harcerskie na 46 rok koncertów „Dzieci-Dzieciom”, których szczep od samego początku jest współorganizatorem. Ustalono grupę techniczną do obsługi sceny w czasie koncertów oraz ich instruktorów. Rozpoczęto kurs na kartę rowerową i sprawność „Rowerzysty”. Odbyto spotkanie z Rodzicami w sprawie decyzji o organizacji obozu i biwaków w czasie wakacji.

Musztra.                                                                                                   Musztra w zastępach.
                 
    
   
Zuchy oglądają szkodniki lasu.
   


    „Białe Wilki” zdobywają sprawność „Doktora”.
   


    Nasze mundury.
   


        

 
 

  powrut     home


 

Dodano:  4.Czerwiec.2009  Rafał S. (admin.)  
 

Poczet Sztandarowy z asystą


Reprezentacja Szczepu


Kto nas pokocha  - próbaRozmowa z Oficerami

MAJ

    

Poczet Sztandarowy, delegacja z kwiatami, drużyna sztandarowa i komenda  szczepu wzięli  udział w miejsko-powiatowych uroczystościach w Rocznicę Powstania Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Miesiąc maj rozpoczął się przykrymi wiadomościami dla szczepu.  Z braku osobowości prawnej Nadleśnictwo Gryfice odmówiło podpisania Umowy- najmu terenu z Sekcją Harcerską. Obóz odwołano.
Komenda Szczepu zawiesiła pracę gromady zuchowej „Białe Wilki”   z dniem 15 maja, a zuchy klas III przekazała do 21 i 22 DH./ związane z brakiem oceny drużyny w czasie półtora roku działalności przez Komendę Hufca/. Wszystkie zuchy na zakończenie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe od komendy szczepu. Komendanci i harcerze  ( ochotnicy) uczestniczyli w uroczystym capstrzyku oraz mszy polowej  22 Batalionu Piechoty Górskiej. Komenda szczepu wraz z harcerzami przygotowała program i scenariusz na koncert „Dzieci-Dzieciom” w czasie Dni Kłodzka. Rozplanowali miejsca na  widowni i scenie  dla 900 uczestników szkół podstawowych i średnich oraz uczestniczyli w dwóch Koncertach w Kłodzkim Ośrodku Kultury.  Komendant szczepu uczestniczył  w zbiórce Wyborczej Delegatów na Zjazd ZHP w Dzierżoniowie. Harcerze dalej realizują  zadania z technik harcerskich na sprawności  i stopnie harcerskie. Funkcyjni opracowali plan dwóch biwaków szczepu w czasie tegorocznego lata oraz jednodniowe wycieczki piesze i rowerowe. Instruktorzy i komendanci wzięli udział w uroczystym koncercie pt. „My Kłodzczanie” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

 
         My Kłodzczanie- Jubilat                                                                                   Szlak Bojowy Karpatczyków
                

    Zawiszacy dorównują żołnierzom
   

    Zuchy na ostatniej zbiórce
   


    Historia Szczepu - 50 lat
   


    Która to lewa noga
    
 

  powrut     home


 

Dodano:  6.Lipiec.2009  Rafał S. (admin.) 
 
10-lecie naszego Gimnazjum

Koncert w Galerii Twierdzy Kłodzkiej

  

Nowe zadania dla zastępu
             


CZERWIEC

 

    Zespół „Zawiszak”, harcerze   i komendanci szczepu brali udział w programie artystycznym w Galerii Twierdzy Kłodzkiej z okazji Dnia Dziecka.  Koedukacyjny zastęp reprezentujący szczep na Zlocie Hufca Kłodzko uczestniczył w grze terenowej na twierdzy kłodzkiej. Rada Szczepu i Zarząd Sekcji Harcerskiej opracowali program zbiórek w czasie wakacji. Komenda Szczepu przyznała nagrody rzeczowe i dyplomy dla bardzo aktywnych harcerzy. W drużynach przeprowadzono dalsze ćwiczenia z technik harcerskich na poszczególne sprawności i stopnie. Przyznanie sprawności i stopni odbędzie się pod koniec sierpnia br. przez Kapitułę stopni. Komendanci Szczepu i harcerze uczestniczyli w uroczystym Koncercie z okazji 10-lecia istnienia Gimnazjum Nr 1 w Kłodzku przy którym działa szczep. W przygotowaniach do obchodów 50-lecia szczepu ustalono dla funkcyjnych zadania w czasie wakacji, przyjęto LOGO 50-lecia oraz znaczek. (Wkrótce zamieszczony będzie na naszej stronie) Bardzo aktywnie pracują powołane Komitety obchodów oraz grupy programowe. W dniu 19 czerwca zbiórką szczepu zakończono pracę drużyn, odbyto koncert dla harcerzy i rodziców. Zaproszono chętnych harcerzy do uczęszczania na zbiórki od 22 czerwca br.

                               
Rozpoczęto Nieobozową Akcję Letnią w szczepie.
 
 
 
    Uroczystość w KOK-u
   


    Zakończenie prac drużyn
   


    Zlot Hufca ZHP - rozdanie zadań
      powrut     home


 

Dodano:  6.Grudzień .2009Rafał S. (admin.) 
 

Raport funkcyjnych

 

 

 


Po raporcie szczepu

 


WAKACJE - LIPIEC - SIERPIEŃ

W miesiącu lipcu odbywały się zbiórki w harcówce na których dokonano przeglądu rowerów i sprzętu biwakowego. Wykonano zadania na sprawności: sobieradek , młody technik i kuchcik. Na zbiórkach harcerki i harcerze przygotowywali sobie wspólne posiłki.  W dniach 10-15 lipca br Komendanci szczepu dokonali zwiadu kwatermistrzowskiego  w Pogorzelicy rezerwując hektar lasu pod obóz w  2010 roku. W drugiej połowie miesiąca przeglądano i uzupełniano kroniki, szykując je na wystawę.  Częściowo zmieniono wystrój harcówki. W miesiącu sierpniu ze względu na przebudowę boiska szkolnego i utrudnieniu dostępu  do magazynów wszystkie zbiórki odbyły się w harcówce, na których zdobywano stopnie i sprawności harcerskie. W dniu  Święta Wojska Polskiego uczestniczyliśmy w obrzędach wojskowych przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Przed uroczystością  został przeprowadzony wywiad  przez Telewizję Sudecką z Komendantem   nt „Współpracy Zawiszaków  z 22 Batalionem Piechoty Górskiej w Kłodzku”. W trzeciej dekadzie sierpnia odbyła się gra terenowa na trasie Kłodzko-Kukułka. W dniu 28 sierpnia zakończono rok harcerski 2008/09 zbiórką szczepu. Po zbiórce odbyła się Rada Szczepu na której przyznano sprawności i stopnie harcerskie  oraz z pośród wielu propozycji wybrano projekt LOGO obchodów 50-lecia szczepu. Zobowiązano wszystkich  Zawiszaków  do udziału w programie i pracach związanych z obchodami 50-lecia szczepu. Ustalono z Dyrekcją KCKSiR  datę wystawy i koncertu na dzień 07 listopada 2009 r.  Odbyło się spotkanie Komendy Szczepu z Burmistrzem i jego zastępcą.  

                                                                                                 

                                                       Zmiana komendantów
                                                      

    Rada Szczepu - podsumowanie roku pracy
    
   

 

 

 


    Zakończenie zbiórki
   

  

  powrut     home


 

Dodano:  6.Grudzień .2009Rafał S. (admin.) 
 
Pierwszy raport w nowym roku
harcerskim 2009-2010


             WRZESIEŃ
  
We wrześniu rozpoczęły się zbiórki związane z obchodami 50-lecia szczepu. Odbyły się kolejne zebrania Komitetów przygotowujących obchody 50-lecia istnienia szczepu. W pracach drużyn  nacisk położono na realizację zadań związanych z obchodami. Drukowano i roznoszono zaproszenia, opracowano scenariusze koncertu, wystawy oraz wieczoru wspomnień.)  Opracowano biuletyn szczepu pt „Zawiszacy 50-owocnych lat” 1959-11.11.2009.  Drużyny przygotowywały program artystyczny szukając materiałów w kronikach szczepu. Na zbiórkach odbywały się próby . (śpiewano, deklamowano, tańczono). Ponadto przeglądano, czyszczono i szykowano eksponaty na wystawę. Każda drużyna miała inne zadanie do wykonania. We wrześniu odbyło się również spotkanie instruktorów w komendzie hufca, na którym komenda szczepu zaprosiła wszystkich instruktorów i harcerzy starszych na obchody 50-lecia szczepu.
   Przed zapaleniem kominka
  
 

  powrut     home


 

Dodano:  6.Grudzień .2009Rafał S. (admin.) 
 
Komendant opracowuje scenariusz koncertu


Interpretacja wiersza


PAŹDZIERNIK
 

 
 

Dalej trwają przygotowania do 50-lecia.  Załatwiane są gadżety, plakietki, torby papierowe z nadrukiem itp. Drukujemy i oprawiamy śpiewniki, biuletyn, kończymy nagrywać płyty z   piosenkami szczepu, oraz prezentację multimedialną. Komitet roboczy ocenia wykonane prace przez  poszczególne  grupy i harcerzy informując jednocześnie przewodniczącego Komitetu Honorowego o wykonanych zadaniach.   Odbywają się zbiórki  w harcówce oraz zebrania i spotkania rodziców SH i osób wspierających obchody. Szukamy sponsorów i sympatyków wspierających imprezę.
W Tygodniku Euroregio-Glacensis i na stronie internetowej szczepu na bieżąco informujemy  wszystkich Zawiszaków o wykonanych zadaniach. Zdobywamy sprawności artystyczne, jak: deklamator, śpiewak, pieśniarz, tancerz, wodzirej, dekorator, zdobnik itp.

 

  Oprawa śpiewników 
 


  Ciekawostki obozowe w kronikach
 
 

  powrut     home


 

Dodano:  6.Grudzień .2009Rafał S. (admin.) 
 

21 DH Dzień Zmarłych, wspólna warta


Przygotowanie wystawy - 50 lat


Hasło wystawy


Obchody 50-lecia, część oficjalna


LISTOPAD

W Dniu Święta Zmarłych  pełniliśmy  warty na cmentarzu wraz z żołnierzami 22 Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Odbywaliśmy próby wg opracowanych scenariuszy.  Przygotowaliśmy wystawę w Galerii KCKSiR, wystrój sceny w sali kinowej oraz sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 na wieczór wspomnień.  Dokonaliśmy  zakupu  artykułów spożywczych. 7 listopada (sobota) odbyły się UROCZYSTOŚCI związane z Obchodami 50-lecia istnienia szczepu, na których gościliśmy pana Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Burmistrza, Starostę, Radnych miejskich i powiatowych, Dyrektorów Szkół, Ośrodka Kultury, Dowódców Jednostek Wojskowych, Komendantkę Hufca i Instruktorów ZHP, sponsorów, sympatyków i byłych Zawiszaków.   Odbyła się część oficjalna, artystyczna i otwarcie wystawy w KCKSiR oraz Wieczór Wspomnień w Gimnazjum nr 1. 11 listopada szczep uczestniczył w Obchodach Święta Niepodległości Polski przy  Pomniku  Żołnierza Polskiego oraz złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą „Przyłączenie ziemi kłodzkiej do Macierzy”. ( jak 50 lat temu). 20 listopada kadra szczepu uczestniczyła w ocenie realizacji dwuletniego programu pracy hufca oraz wyboru Komisji Rewizyjnej.  Przeprowadzono obrzędy andrzejkowe na zbiórce szczepu nagradzając uczestników konkursów harcerskimi gadżetami i słodyczami ufundowanymi przez PWC „Odra” w Brzegu, E. Leclerc – supermarket w Kłodzku oraz Galerię Twierdzy Kłodzkiej.           


                                                                          Obchody 50-lecia, część artystyczna                                                 
                                                                         

 Konferencja Wyborcza w hufcu                             Delegacji konferencji hufca                               Wieczór Wspomnień
     

   11 Listopada
   Obchody Święta Niepodległości Polski
  

  

   Andrzejkowa dekoracja harcówki
  


   Andrzejkowe przepowiednie
  


   Smakołyki z ODRY - Brzeg
   

   powrut     home


 

 

 Dodano:  10.Styczeń .2010Rafał S. (admin.)
 

 Choinka, mikołaj i my


Sprawdzian wiedzy przybocznych


Podziękowanie za paczkkę


Komendant też odpowiadał


Raport przed występem.


GRUDZIEŃ
  
 
 
 
     
W pierwszych dniach grudnia w ramach zdobywania sprawności „deklamator, dekorator, zdobnik, wodzirej, młody technik” zmieniono wystrój harcówki na obrzędy mikołajkowe i ubrano „drzewko obfitości” na uroczystość Betlejemskiego Światła Pokoju. Przygotowano program artystyczny na Koncert w którym udział wzięły zuchy, harcerki i harcerze szczepu, z towarzyszeniem zespołu wokalno-instrumentalnego Zawiszak.  W czasie zbiórki do harcówki zawitał Mikołaj przynosząc  mini upominek oraz kosz słodyczy. Każdy musiał się popisać umiejętnością z wiedzy harcerskiej, aby otrzymać paczkę.  
Kadra szczepu złożyła życzenia świąteczno-noworoczne Władzom Miasta i zaprzyjaźnionym sympatykom Zawiszaków, zapraszając ich jednocześnie na Koncert Betlejemskiego Światła Pokoju. W czasie uroczystej zbiórki  przedstawiono gawędę nt „Geneza BŚP” urozmaiconą , dawnymi kolędami, a drugą część koncertu zatytułowano „Jak obrzędy ludowe, pastorałki i kolędy pomogły zachować mowę polską pod zaborami” wg Oskara Kolberga.
Rozpoczęto zdobywanie kolejnych sprawności zimowych jak „łyżwiarz, saneczkarz, narciarz”.
        W grudniu odbyło się też spotkanie Sekcji Harcerskiej na którym podsumowano przebieg uroczystości 50- lecia działalności szczepu.
.
 
 
 
 
 
 
Do zobaczenia za rok                        Uczestnicy Betlejemskiego Światła Pokoju                               Życzenia noworoczne dla pracowników BS
                

 
      Artystki przed występem BŚP
     


      Zespół Zawiszak w czasie koncertu BŚP
     


      Z życzeniami u Burmistrza Kłodzka
      


      Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta
      


       Wpis Prezesa TEMPA do kroniki szczepu
      


  powrut     home


      ODWIEDZAJĄCY:  
   
 

©  www.zawiszacy.beep.de / 1.März.2009Rafał S. (admin.)