Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHP


  

 MENU

FILM  "ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT"

Podtrzymują tradycje

1% podatku

 


 

Dodano: 21.Marzec .2010Rafał S. (admin.)  

FILM  "ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT" (Część oficjalna)

FILM  "ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT" Wieczór Wspomnień (Balety)


    

 ZAWISZACY! Wszystkich, którzy chcieliby ożywić wspomnienia ze spotkania z okazji 50-lecia szczepu zachęcam do nabycia plyty DVD z filmem.

DVD 1 to oficjalna czesć obchodów, czas filmu 1:26:24
DVD 2 to Wieczór Wspomnień (balety), czas filmu 1:48:15

Adres kontaktowy:

STUDIO VIDEO FOTO 84
ul. Rodzinna 84
57-300 KŁODZKO
tel. 0748675432
tel. kom. 0600950847

e-mail: zibi84@poczta.fm lub info@videofoto84.pl

www.videofoto84.pl

Fragment filmu z Wieczoru Wspomnień (Balety) i z części oficjalnej ZOBACZ!!!


 

Dodano: 14.Marzec .2010Rafał S. (admin.)  

 
Podtrzymują tradycje.
         W środę 10 marca 2010 roku zgodnie z Regulaminem i Statutem odbyły się wybory w Sekcji Harcerskiej przy Radzie Rodziców Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  nr 1  w Kłodzku. W wyniku głosowania do Nowego Zarządu SH weszli: pan Rafał Micielski – przewodniczący, pan Jarosław Kręgielewski - zastępca przewodniczącego, pani Grażyna Łajs – sekretarz, pani Maria Kania – skarbnik, dh hm Marian Ptak – członek, pani Małgorzata Bubak – łącznik między Sekcją Harcerską a Radą Rodziców, dh hm Barbara Ptak – łącznik między Sekcją Harcerską, szczepem a Radą Pedagogiczną.
         Nowy Zarząd i Komenda Szczepu dziękują ustępującemu Zarządowi Sekcji Harcerskiej panu Jerzemu Tutajowi – przewodniczącemu, pani Grażynie Dolot – zastępcy przewodniczącego, pani Grażynie Łajs – sekretarzowi, pani Marii Kani – skarbnikowi, panu Markowi Łajs – łącznikowi między SH a Radą Rodziców, dh Barbarze Ptak – łącznikowi między SH a szczepem i Radą Pedagogiczną i życzy dużo zdrowia oraz satysfakcji w życiu osobistym.
         Ustępujący Zarząd życzy Nowemu owocnej pracy i osiągnięć w następnej kadencji.
                                                                  Z ramienia szczepu hm Barbara Ptak
 

          Home    


Dodano:  24.Luty .2010Rafał S. (admin.)       
 
 
Prosimy  sympatyków naszego szczepu o przekazanie 1 % na niżej podany KRS oraz powiadomienie ( w różnej formie) Komendę Szczepu.                                     
Serdecznie dziękujemy.                                                                                                                                                           Zawiszacy
 
 
OPP   ZHP Dolnośląska Komenda Chorągwi
KRS   0000264246
Informacje Uzupełniające:
132.ZHP szczep im „Zawiszy Czarnego” Kłodzko – HUFIEC
133. ZHP szczep im „Zawiszy Czarnego” Kłodzko - HUFIEC
 
 
 
 1% podatku dla zuchów i harcerzy ZHP szczepu harcerskiego im „Zawiszy Czarnego” Kłodzko
 
 
DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU NA ZHP?

• ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce
• ZHP to organizacja o blisko 100 – letniej tradycji
• ZHP wychowuje dobrych ludzi
• ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
• ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy
• 1% dla ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich.
 
PODSTAWOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% w  2010r.
 
Podatnik wskazuje organizację pożytku publicznego (w naszym przypadku Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Dolnośląska. Nr KRS 0000264246) i kwotę 1%  w zeznaniu podatkowym. Nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%. Podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik ma możliwość wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. A zatem podaje nazwę szczepu działającego w hufcu, na który przekazuje 1%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji. 

          Home    


       ODWIEDZAJĄCY:


©  www.zawiszacy.beep.de / 1.März.2009Rafał S. (admin.)