Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHP


  


Zawiszacy – 50 owocnych lat.

1959-11.XI.-2009


I tak to się zaczęło …

Nie ma chyba w Polsce, a na Dolnym Śląsku na pewno, szczepu harcerskiego, który bez przerwy działałby przez 50 lat. Taki Jubileusz
obchodzić będzie właśnie szczep im Zawiszy Czarnego w dniu 11.XI.2009 r., od początku związany ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kłodzku.
Przewinęły się przez niego tysiące zuchów, harcerek i harcerzy, setki instruktorów. Nie da się policzyć wszystkich jego sympatyków,
którzy wspierali w poczynaniach pierwszego i ciągle tego samego komendanta hm Mariana Ptaka. Szczep skupia w swych szeregach przede
wszystkim młodzież z tej szkoły, a zbiegiem czasu w jego szeregi wstępowała młodzież z ościennych szkół podstawowych i średnich oraz
młodzi nauczyciele, zwłaszcza uczący w klasach I-IV  i po ukończonym Studium Nauczycielskim. Rosło grono zuchów, harcerzy i instruktorów
oraz rodziców i sympatyków Zawiszaków, gdyż od początku swej działalności włączali się w życie szkoły, środowiska i powiatu.
Tak doczekał się szczep swego kolejnego Jubileuszu - złotych godów, z  tym samym założycielem i komendantem.

Tajemniczy szyfr ?

Ukończone kursy drużynowego zuchów i drużyny młodszo harcerskiej, zdobycie stopnia przewodnika w Kręgu Krotochwilnych
Gęślarzy w Raciborzu w 1959 r., wzbogaciło wiedzę zuchową i harcerską przyszłego komendanta szczepu. Prosto ze Zlotu Grunwaldzkiego,
po uściskach i pożegnaniach z łezką w oku i okrzykiem  „do zobaczyska na szlakach harcerskich”, udał się do Kłodzka na pierwszą
Konferencję sierpniową i Radę Pedagogiczną.


              
W mundurach – przewodniczący Kręgu i drużynowy „Walecznych Apaczy”.

„Po burzliwej Radzie Pedagogicznej, przydziale czynności obowiązkowych,  zaproponowałem kierownictwu szkoły założenie drużyny
zuchowej i harcerskiej. Grono nauczycielskie przyjęło propozycję z aplauzem, kierownictwo szkoły z zakłopotaniem, tłumacząc to tym,
że już tyle razy zakładano harcerstwo w szkole”………. Pierwsi chętni nauczyciele  - drużynowi  zgłosili się tuż po konferencji do prowadzenia
drużyn zuchowych.Byli to: Maria Weiman, Mieczysława  Fidler, oraz uczeń technikum Witold Wyrzykowski. W czasie apelu w dniu nowego
roku szkolnego, ogłoszono uczniom, że w szkole powstają drużyny zuchowe i harcerskie. „Chętni do drużyn harcerskich muszą jednak
wykonać zadania napisane tajemniczym szyfrem, które wywieszone są na szkolnych korytarzach”:       
        

ZBKLRKG – PARKPWG – GPRG – PPLGNG – GODZ. 16  
  
                               
Szyfr rozwiązało 24 kandydatów na harcerzy ale towarzyszyła im duża grupa koleżanek i kolegów. 

        

Po dwutygodniowym kursie patenty zastępowych otrzymało 9 osób. Po dokonaniu naboru kandydatów do zastępów, przyjęciu nazw zastępów,
grupa rozrosła się do 126 uczestników i przyjęła nazwę Drużyny „Poszukiwaczy Przygód”. Ustalono brązowy kolor chust z białą lilijką z dermy,
obszyte biało-czerwoną wstążką, skórzane suwaki, długie ciemne spodnie, rogatywki. Dziewczęta szare fartuchy, białe podkolanówki,
rogatywki. Drużyny zuchowe różniły się nazwą, kolorem chust i beretów.Powstanie  drużyn

Pod koniec września 1959 r., ze względu na dużą ilość kandydatów na harcerzy   oraz chęć wstąpienia nowych uczniów  ze szkół średnich
dokonano podziału na dwie drużyny – żeńską i męską oraz drużynę starszo- harcerską – koedukacyjną. Drużyny po dyskusjach,
naradach przyjęły nazwy patronów:                                              
a) żeńska – młodszo harcerska – im „Mieczysława Karłowicza” (drużyna artystyczno-turystyczna)                                                             
b) męska - młodszo harcerska im „Bohaterów Westerplatte”. (motoryzacyjno-rowerowa)                                                                        
c) koedukacyjna  - im „Załogi ORP ORZEŁ” sympatycy wody i polskiego morza.  

                                         

Drużyny te prowadzili przyboczni pod nadzorem instruktora i rodziców. Nie były również zarejestrowane w Komendzie Hufca Kłodzko, gdyż
nie było takiej możliwości. Drużyny te działają bez przerwy do obecnej chwili. W dniu  5 września 1959 roku powstała przy Komitecie 
Rodzicielskim, Sekcja Harcerska, która opiekować się ma harcerzami w czasie zbiórek, rajdów, wycieczek, oraz wspomagać finansowo
drużyny zuchowe i harcerskie. Już we wrześniu  Sekcja Harcerska uzyskała od szkoły cztery pomieszczenia w piwnicy, które
po wyremontowaniu z harcerzami przeznaczono na salę kominkową, majsterkownię dla zuchów i harcerzy, magazyn, a z długiego ciemnego
korytarza utworzono salę kinową dla harcerzy i młodzieży szkolnej. Powstaje Rada Instruktorska w skład której wchodzą drużynowi
i instruktorzy, przyboczni, przewodniczący SH. Rada Instruktorska ogłasza wśród zuchów, harcerzy, młodzieży szkolnej, rodziców
Sekcji Harcerskiej konkurs na patrona szczepu. Wśród wielu propozycji  Rada Instruktorska  zaakceptowała nazwę Kadry oficerskiej
WOP-u -  „Szczep harcerski im Zawiszy Czarnego  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku”.

W dniu 11 listopada 1959 roku,  w 41 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, trzy drużyny zuchowe, trzy harcerskie, Rada Instruktorska,
tworzą szczep harcerski im „Zawiszy Czarnego” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku, którego komendantem zostaje  pwd. Marian Ptak.

cdn                                                                                                                                                                                                                                         

  


 

      ODWIEDZAJĄCY:


©  www.zawiszacy.beep.de  1.März.2009Rafał S. (admin.)