Bohater szczepu Historia szczepu 50-lecie szczepu  55-lecie szczepu  100-lecie ZHP
              
  

    "ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT"  
 

        11 LISTOPADA 1959-2009 

 


MENU:                       

Fragment filmu z Wieczoru Wspomnień (Balety)  (VIDEO)

Fragment filmu "ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT" (część oficjalna) (VIDEO)
50- lecie istnienia szczepu im. Zawiszy Czarnego w Kłodzku (VIDEO)

Gratulacje dla szczepu z okazji 50-lecia
Zawiszacy – 50 owocnych lat

50 - lecie Zawiszaków
Uczestnicy Wieczoru Wspomnień
Pół wieku harcerskiej przygody

Wielkie święto „Zawiszaków”
Zawiszacy dziękują.
Plan uroczystości obchodów
Projekty znaczka na 50-lecie


Dodano: 23 Sierpień .2010Rafał S. (admin.)  

Fragment filmu "ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT" (część oficjalna)

 

Dodano: 21.Marzec .2010Rafał S. (admin.)   


Fragment filmu z Wieczoru Wspomnień (Balety)


 


 
Dodano:  11.Grudzień .2009Rafał S. (admin.)  


50- lecie istnienia szczepu im. Zawiszy Czarnego w KłodzkuSzczep harcerski im. Zawiszy Czarnego w Kłodzku 11 listopada obchodził 50- lecie istnienia.
Z tej okazji w Kłodzkim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż, który upamiętnił działalność Zawiszaków.

 

 

 

 


Kliknij na fotkę i powiększ

 


 

Dodano:  9.Grudzień .2009Rafał S. (admin.)  
 

Gratulacje dla szczepu z okazji 50-lecia

od Władz państwowych, administracyjnych,
 
kulturalnych i przyjaciół.


(kliknij na obraz aby otworzyć w nowym oknie)

                 


                 


                  


             

 


 

 Dodano:  11.Listopad .2009Rafał S. (admin.) 

Zawiszacy – 50 owocnych lat   


 "Żyjemy przyszłością, nie zapominając  o przeszłości”
Zawiszacy – 50 owocnych lat
   50 lat temu nikt z ówczesnych harcerzy, instruktorów i rodziców, w czasie uroczystości powołania szczepu w dniu 11 listopada 1959 roku nie spytał, jak długo będziemy pracować w tym składzie. Trzy drużyny zuchowe, trzy harcerskie, czterech instruktorów, trzech młodzieżowych drużynowych zbudowało solidne fundamenty pod wieloletnią działalność. Grupa rozrosła się do 126 uczestników i przyjęła nazwę „Drużyny Poszukiwaczy Przygód”. Duża liczba kandydatów na harcerzy, także ze szkół średnich, zmusiła Radę Instruktorską do utworzenia trzech drużyn: żeńskiej – młodszo harcerskiej im. Mieczysława Karłowicza (21DH), męskiej – młodszo harcerskiej im. Bohaterów Westerplatte  (22DH), koedukacyjnej – starszo harcerskiej im. Załogi ORP Orzeł (24DH). Drużyny te pracują bez przerwy całe 50 lat. Szczep powołano przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku. Rada Instruktorska ogłosiła konkurs na patrona, a następnie zaakceptowała nazwę przedstawioną przez oficerów z WOP-u „SZCZEP HARCERSKI IM. ZAWISZY CZARNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KŁODZKU”.  W 41. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski w dniu 11 listopada 1959 roku certyfikat z nazwą szczepu wręczył pan pułkownik Edward Suchy. 
By uczcić patrona szczepu Zawiszę Czarnego od 12 października 1960 roku przy zdawaniu przyrzeczenia harcerskiego, kadra szczepu potwierdzała słowami rotę: „na słowie harcerza, polegaj jak na Zawiszy”. Zmieniali się drużynowi, instruktorzy, specjaliści od technik harcerskich, nauczyciele- instruktorzy, lecz mianowanym przez władze ZHP Komendantem szczepu przez 50 lat (do obecnej chwili) pozostaje Marian Ptak. Warto wspomnieć także panią Barbarę Ptak pracującą na rzecz szczepu od 44 lat. Osiągnięcia szczepu tak wychowawcze jak i gospodarcze są  godne do naśladowania przez inne jednostki harcerskie. Byli harcerze i instruktorzy szczepu piastują kierownicze stanowiska w nauce, oświacie, kulturze, wojsku, administracji państwowej. Byli i są radnymi, posłami, dyplomatami, znanymi w Polsce i świecie artystami, reżyserami, wojewodami i prezydentami miast, lekarzami itp. O szczepie nakręcono kilka fragmentów filmów programowych, napisano dwie prace magisterskie, a materiałów dotyczących działalności szczepu użyto w wydawnictwach reklamujących działalność kulturalną na ziemi kłodzkiej.
Współpraca między dyrekcją szkoły, radą rodziców, komendą szczepu, sekcją harcerska i integracja środowiska szkolnego wokół wychowania pozwalają realizować wspólne zadania (np. „Szkoła z klasą – Szczep z klasą”, „Polska - 2000”, „Partnerstwo wokół wychowania”, „Paszport do Europy”). Szczep zorganizował 101 obozów stałych i koloni, obozów żeglarskich, spływów kajakowych, obozów wędrownych (pieszych i rowerowych), zimowisk na terenie ziemi kłodzkiej, „Lato i Zima w Mieście”, oraz Nieobozowe Akcje Letnie i Zimowe. Szczep wspomagał finansowo wiele ważnych akcji ogólnopolskich (np. Odbudowa Warszawy, Budowa Centrum Zdrowia Dziecka), co roku zbiera fundusze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i uczestniczy w innych akcjach charytatywnych. Harcerze biorą udział w lokalnych i państwowych uroczystościach, w spotkaniach z mieszkańcami, władzami Kłodzka, a także innych miejscowości. Już od 1961 roku szczep uczestniczy w obchodach Dni Kłodzka, a od 1962 roku jest współorganizatorem koncertów „Dzieci-Dzieciom”. W rocznicę ważnych wydarzeń historycznych Zawiszacy organizują uroczystości z udziałem harcerzy i harcerek.
Do niezawodnych przyjaciół i sympatyków Zawiszaków należała zawsze Szkoła Podstawowa nr 1, przy której szczep powstał i działał. Po reformie oświaty od 1999 roku do obecnej chwili szczep działa w tym samym miejscu, ale przy Gimnazjum nr 1.  Od 50 lat współpracuje ze szczepem także Sekcja Harcerska. 11 listopada 1984 roku w 25. rocznicę powstania szczepu  Sekcja Harcerska ufundowała i przekazała szczepowi sztandar. Trudno wymienić wszystkie instytucje i osoby, które swą życzliwością wspomagają Zawiszaków. Dziękujemy w tym miejscu społecznie pracującym w ostatnim 5-leciu  drużynowym: Dominice i Dorocie Dzięcioł, Ali i Marcie Jankowskim, Emilii Szamot, Michałowi Tchórzewskiemu, Grzegorzowi Arskiemu, Łukaszowi Nowakowi, Małgorzacie Majowicz, Mariuszowi Urydze, Michałowi Kręgielewskiemu, Waldemarowi Ptak. Do prac w Sekcji Harcerskiej w tym 5-leciu dołączyli Aneta i Paweł Rychlińscy, Małgorzata i Witold Bubak, Grażyna i Marek Łajs, Barbara i Lesław Curyło, Maja Zapała.  Współpracują ze szczepem i Sekcją Harcerską Damian Dolot, Mirosława i Zbigniew Baranowscy, Jarosław Jacków, Adam Oczkowski i inni.  Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia istnienia szczepu, Komenda Szczepu i Zarząd Sekcji Harcerskiej dziękuje wszystkim sponsorom, sympatykom, rodzicom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.
        

Komendanci szczepu
hm hm Barbara i Marian Ptak


     
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE I POBIERZ 


 

 

50 - lecie Zawiszaków  

Początki tradycji harcerskiej w Kłodzku sięgają czasów końca II wojny światowej, kiedy to przy Szkole Podstawowej nr 1 powstała pierwsza drużyna. Nie przetrwała jednak próby czasu. W kolejnych latach kłodzcy harcerze starali się zaznaczyć swoją obecność, a tym samym reaktywować szczep. Udało się to z początkiem roku szkolnego 1958/59.
Przez 50 lat istnienia szczepu zmieniali się drużynowi, instruktorzy, niezmiennie jednak komendantem pozostał Marian Ptak. Warto również wspomnieć o kolejnej postaci, znanej w kręgach harcerskich – Barbarze Ptak, pracującej dla szczepu już 44 lata. Te osoby oraz inni zasłużeni działacze ruchu harcerskiego stali się głównymi bohaterami sobotniej uroczystości.
Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. Waldemar Wiązowski – poseł na Sejm RP, Krzysztof Baldy – starosta kłodzki, Bogusław Szpytma – burmistrz Kłodzka, mjr Jan Stopa z Wojskowej Komendy Uzupełnień, Andrzej Dąbrowski – dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Wanda Kręgielewska – dyrektor Gimnazjum nr 1 oraz Bogusław Bieńkowski – wieloletni działacz harcerstwa w Kłodzku.

W imieniu władz miasta oraz swoim burmistrz Bogusław Szpytma złożył gorące podziękowania wszystkim działaczom szczepu i miłośnikom skautingu, zwracając przy tym szczególną uwagę na rolę harcerstwa w kształtowaniu postaw młodych ludzi: - „Harcerstwo jest organizacją, gdzie bez wielkich słów wpaja się młodym ludziom wspaniałe wartości, dobre wzorce i patriotyczne postawy. Jesteśmy dumni, że nasze dzieci mogą w tym uczestniczyć.”

Wyróżnieni działacze szczepu im. Zawiszy Czarnego: Marian Ptak, Barbara Ptak, Jan Kuderski oraz Małgorzata Majowicz otrzymali pamiątkowe upominki, jako wyraz uznania za wkład włożony w rozpowszechnianie i pielęgnowanie tradycji harcerskiej. Pozostałym członkom szczepu, w tym drużynom: 22 DH im. „Bohaterów Westerplatte”, 21 DH im. „Mieczysława Karłowicza”, 24 DSP im. „ORP Orzeł” oraz Gimnazjum nr 1 w Kłodzku przyznano puchary w podzięce za dotychczasowe osiągnięcia.
Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na oprawę artystyczną. Dzieci i młodzież należąca do szczepu im. Zawiszy Czarnego zainscenizowały wieczór przy ognisku obozowym, przypominając tym samym piosenki z harcerskiego szlaku.

Uroczystość zwieńczyło otwarcie wystawy zatytułowanej „Zawiszacy – 50 owocnych lat” w galerii Parter w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wszystkich byłych i obecnych członków szczepu zaproszono na wieczór wspomnień, spotkanie po latach zorganizowane w Gimnazjum nr 1.   
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE I POBIERZ Album - Rocznice szczepu


 
Dodano:  10.Listopad .2009Rafał S. (admin.)  
 Uczestnicy Wieczoru Wspomnień

”ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT”     


 1.  Barbara, Marian Ptak 
 2.  Magdalena, Rafał Sychla (Muszkieta) 

 3. 
Małgorzata, Andrzej Nowakowie (Bąk) 

 4.  Barbara, Jan Kuderscy 
 5.  
Grażyna, Henryk Dolotowie 
 6   
Aneta, Paweł Rychlińscy (Baczyńska)
 7.  Małgorzata Malinowska (Jasionek)
 8.  Sławomir Cichoń
 9.  Witold Kłosowski
10.  Bogumiła, Jarosław Jacków

11.  Zbigniew Lewański
12.  Waldemar Ptak
13.  Łukasz Nowak
14.  Elżbieta, Jerzy Babińscy
15.  Maria, Janusz Muszkieta    
16.  Adam Oczkowski
17.  Maria Zygmund
18.  Halina Ornatowska
19.  Krzysztof Bajcar

20.  Beata, Dariusz Ornatowski
21.
   Barbara Pyka-Baran

22.  Lila, Jerzy Tutaj
23.  Małgorzata, Witold Bubak

24.  Dorota Janosz 
25.  Przemysław Gołębniak
26.  Barbara, Lesław Curyło
27.  Wanda, Jarosław
Kręgielewski
28.  Magda Michalik
29.  Wojciech Symonolewicz
30.  Iga, Anna Radzikowskia
31.  Elżbieta Gębalska (Putz)
32.  Teresa Putz
33.  Antoni Putz
34.  Ewelina, Damian Ptak
35.  Iwona Konopka (Kosmol)
36.  Małgorzata, Leszek Jankowscy

37.  Bożena Leśniak
38.  Dorota Leniak-Mirosławska
39.  Marika Dolot + osoba towarzysząca
40.  Sylwester Tutaj 
41.  Kinga Banaszak (Liszewska)
42.  Jerzy Saczuk (SASZA)
43.  Aleksandra, Witold Śmiejkowscy
44.  Halina, Jerzy Krawczykowie ( Łaskawiec)
45.  Weronika Krawczyk 
46.  Beata Bobowska (Kiełbasa) 
47.  Grażyna, Marek Łajs (Falkiewicz)
48.  Małgorzata Plata
49.  Anna, Adam Lisotowie (Gancarz)

50.  Andrzej Jakubowski
51.  Katarzyna,
Damian Dolot
52.  Krystyna Podborączyńska (Chorzewska)
53.  Dariusz Koźlik
54. 
Bogusław, Wioletta Bieńkowscy
55.  Krzysztof Koźlik
56.  Beata Chatys (Orzechowska) 
57.  Irena Cicha (Zwarycz)
58. 
Małgorzata, Jerzy Bańkowscy (Mroczek)

59.  Małgorzata Majowicz (Korzeniewska) 
60.  Marek Musiał

61.  Wiącek Hanna 
62.  Jankowski Kazimierz, Elżbieta
63.  Warchał Robert
64.  Jolanta Baran (Bryll)
65.  Bolesława, Władysław Wojtkiewicz

66.  Małgorzata Brzozowska (Kiełbasa)
67.  Wiesław Wysota
+ osoba towarzysząca
68.  Krzysztof Kordusiak
69.  Jarosław Gąska

70.  Lech Kwiecień
71.  Michal Kregielewski
72.  Blanka Jarco-Lewandowska
73.  Pawel Feszczuk
74.  Mariusz Kraj

75.  Magda Klaptocz
76.  Pis Artur
77.  Janiec Anna
78.  Wachowska Agnieszka (Kwiecień)
79.  Lutosławska Klaudia ( Zilbert)  
 


Album - Wieczór Wspomnień ”ZAWISZACY - 50 OWOCNYCH LAT”  

 

Dodano:  20.Listopad .2009Rafał S. (admin.)      

   Artykuł z tygodnika Euroregio Glacensis nr 43/2009  z dnia 21-27 października 2009 r


    zobacz  Pół wieku harcerskiej przygody 
Dodano:  20.Listopad .2009Rafał S. (admin.) 

     Artykuł z tygodnika Euroregio Glacensis nr 46/2009 z dnia 11-17 listopada 2009 r ,  zobacz  Wielkie święto „Zawiszaków”    

Dodano:  19.Listopad .2009Rafał S. (admin.) 

      Artykuł z tygodnika Euroregio Glacensis nr 47/2009 z dnia 18-24 listopada 2009 r     

Zawiszacy dziękują.  

Uświetnieniem  Obchodów 50-lecia działalności szczepu im Zawiszy Czarnego w Kłodzku był ich sponsoring przez sympatyków i byłych harcerzy.Zuchy, harcerze i kadra Zawiszaków dziękują : panu posłowi Waldemarowi Wiązowskiemu i przewodniczącemu Rady Miasta Kłodzka Piotrowi Brzostowiczowi, burmistrzowi miasta Kłodzka Bogusławowi Szpytmie i staroście kłodzkiemu Krzysztofowi Baldemu, dyrektorom:  KCKSiR  panu Andrzejowi Dąbrowskiemu, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku Wandzie Kręgielewskiej i Kurierowi Kłodzkiemu, prezesom : PWC „Odra” – SA w Brzegu p. Celinie Zdebik, Banku Spółdzielczego w Kłodzku p. Tomaszowi Nowackiemu, „TEMPO” –sp.z o.o  w Kłodzku p. Stanisławowi Badowskiemu, „JES-POL” sp.z o.o. w Kłodzku pp. Elżbiecie i Stanisławowi Wołkom, E. Leclerc -supermarket – pp. Valerie i Laurent Jourdanon,  nadleśniczemu Nadleśnictwa Międzylesie p. Marianowi Rymarskiemu, CH Galeria Twierdza Kłodzko, piekarniom: „Kamila” Bożków p. Krzysztofowi Fiszerowi, „Bagietka” Jaszkowa – p. Lechowi Macheli, p. Piotrowi Michajłowi Ścinawica, p. Jackowi Pihutowi, p.Idze Radzikowskiej-Wołosz i p.Damianowi Dolotowi oraz rodzicom z Sekcji Harcerskiej -  Małgorzacie i Witoldowi Bubakom, Małgorzacie  i Andrzejowi Nowakom, Barbarze Kuderskiej, Grażynie Dolot, Małgorzacie Malinowskiej, Anecie i Pawłowi Rychlińskim, Leszkowi i Kazimierzowi Jankowskim, Hannie Wiącek, Elżbiecie Babińskiej, Małgorzacie Placie,  Lili i Jerzemu Tutajom, Przemysławowi Gołębniakowi, Dorocie Janosz, Barbarze Curyło, Jarosławowi Kręgielewskiemu , Annie Janiec , Grażynie i Markowi  Łajsom, Magdalenie i Andrzejowi Haładyjom, Danucie Woch, K RZYSZTOFOWI Staszczyszynowi oraz   innym byłym harcerzom i sympatykom. Szczególne podziękowanie Zawiszacy składają: redaktorowi naczelnemu tygodnika Euroregio-Glacensis za roczny sponsoring informacji o jubileuszu szczepu oraz bieżące informacje z  uroczystości, a także Rafałowi Sychla za założenie, prowadzenie strony internetowej szczepu i podawanie bieżących informacji.
Komendant, dziękuje Kadrze szczepu za przygotowanie i przeprowadzenie imprez związanych z 50. rocznicą jego istnienia.

Komendant Szczepu
hm Marian Ptak


    zobacz   Zawiszacy dziękują


Dodano:  21 Październik .2009Rafał S. (admin.) 

Plan uroczystości obchodów 50 - LECIA szczepu ,,Zawisza Czarny":
     

07.11.2009 (sobota)

godz. 16,oo - Koncert pt "Zawiszacy -50 owocnych lat". Spotkanie Władz miasta, powiatu i chorągwi z zasłużonymi działaczami harcerskimi szczepu i sponsorami. Wieczornica Harcerska pt. "Zawiszacy- 50 owocnych lat". sala KCKSiR (KOK)

godz. 17,oo - Otwarcie wystawy w Galeria KCKSiR

godz. 20,oo - Wieczór Wspomnień- spotkanie po latach z byłymi harcerzami
w Gimnazjum nr 1 (impreza zamknięta). (Była SP nr 1)

11.11.2009 ( środa)

Udział w uroczystościach lokalnych z okazji Odzyskania Niepodległości Polski.
Złożenie wiązanki kwiatów pod Tablicą X-lecia Przyłączenia Ziemi Kłodzkiej do Macierzy w rocznicę powstania szczepu.  

Dodano:  11.Wrzesień .2009Rafał S. (admin.)

PROJEKTY ZNACZKA NA 50-LECIE SZCZEPU

 

Projekt nr. 1 - autor Michał Wiącek


Projekt nr. 2 - autor Ania Radzikowska


Projekt nr. 3 - bez autora

     


Projekt nr. 4 - autor Rafał Sychla

                


                 
  

 

 


Projekt nr. 5 - autor Krzysztof Staszczyszyn


    
 


 

Projekt nr. 6 na śpiewnik - autor Rafał Sychla

        


 

Projekt nr. 7 na CD - autor Rafał Sychla

Broszura CD (przód)                                             Broszura CD (tylna)
         

Wkładka CD                                                      Dysk
     

_____________________________________________________________________________________________  
      ODWIEDZAJĄCY:


©  www.zawiszacy.beep.de  1.März.2009Rafał S. (admin.)